Met subsidie asbestdaken verwijderen

De Rijksoverheid heeft bepaald dat vanaf 2024 asbestdaken in Nederland verboden zijn. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Het inademen van asbest kan op termijn stoflongen of longvlies- en buikvlieskanker veroorzaken. Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat eigenaren van asbestdaken dit voor 2024 moeten laten verwijderen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor het verwijderen van asbestdaken een subsidieregeling in het leven geroepen. Deze subsidieregeling stimuleert de verwijdering van asbestdaken.

De voorwaarden
De subsidieregeling geldt voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Het aanvragen van subsidie is mogelijk tot 31 december 2019 en moet binnen 6 maanden na verwijdering van het asbestdak door een erkend bedrijf worden aangevraagd. Het bedrag dat u kunt krijgen, is € 4,50 per m  verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. Let op: Dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling.
Ook wanneer u na 2024 nog in het bezit bent van een asbestdak moet u dit alsnog verwijderen. De gemeente kan hier handhavend tegen optreden. 

Meer informatie over het aanvragen van subsidie en de voorwaarden is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 21 november 2018 om 7:30 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×