Toename aantal klachten vliegtuiglawaai in Kudelstaart

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) heeft de vierde kwartaalrapportage 2018 beschikbaar gesteld. Op de website van BAS vindt u deze en alle andere rapportages. De kwartaalrapportage beslaat de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2018.
In de rapportage worden o.a. ook verklaringen gegeven voor de toename of afname van het aantal meldingen. Uiteraard zijn factoren zoals het baangebruik, het onderhoud van banen en de meteorologische omstandigheden van directe invloed op de beleving van het vliegverkeer.

Groei meldingen Kudelstaart
De Aalsmeerbaan is vooral relevant voor Aalsmeer en de Kaagbaan voor Kudelstaart. Voor de Aalsmeerbaan zijn binnen het postcodegebied 1432 minder klachten binnengekomen, terwijl voor de postcodes 1431 en 1433 (Kudelstaart) meer meldingen binnen kwamen.
Voor de Kaagbaan geldt dat de meldingen uit Kudelstaart ook hier toenamen, maar dat er minder klachten kwamen uit het postcodegebied 1431.

Onderhoud en gunstige wind
De afname van het aantal melders is deels verklaarbaar door meer wind uit noordelijke richtingen, waardoor meer noordelijk baangebruik gehanteerd werd. Dit betekent dat de Aalsmeerbaan (18L), Zwanenburgbaan (18C) en Kaagbaan (24) minder werden ingezet voor startend vliegverkeer. Ook heeft het reguliere onderhoud aan de Aalsmeerbaan en de omliggende rijbanen binnen dit cluster geleid tot minder melders in week 37.

Meer informatie
Kijk op Bezoekbas.nl onder ‘Rapportages/Publicaties, Kwartaalrapportages’.

Gepubliceerd: 27 december 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×