Werkzaamheden Fort Kudelstaart gestart

Op 16 januari is in opdracht van de gemeente Aalsmeer begonnen met vooronderzoek aan de achterzijde van het fort. Dit was nodig om te onderzoeken of de betonband, op dakniveau, al dan niet bevestigd was aan het fort.

Fort Kudelstaart is een rijksmonument dat de gemeente in ere wil laten herstellen. Hiervoor heeft de gemeente een tender uitgeschreven die gewonnen is door Zeilfort Kudelstaart BV. In 2015, nog voor de tender, heeft de Provincie Noord-Holland toegezegd om subsidie te verlenen voor het dakherstel.

Om gebruik te maken van deze subsidie vond er 16 januari onderzoek plaats. Dit was nodig om een goede inschatting te maken te maken van de toekomstige renovatie- en herstelwerkzaamheden. Omdat de bouwtekeningen geen uitsluitsel gaven, is een deel van de betonrand uitgenomen voor onderzoek. Hieruit bleek dat de betonband los staat van het fort. Om het betondeel af te kunnen voeren is het kleiner gemaakt.

Het onderzoek doet geen schade aan het fort en is juist onderdeel van de werkzaamheden om het fort te behouden en herstellen. Deze specifieke werkzaamheden zijn op 18 januari afgerond. Met de resultaten van het onderzoek stelt de gemeente nu samen met Zeilfort Kudelstaart BV een uitvoeringsplan op voor het herstel van het dak.

Gepubliceerd: 22 januari 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×