Boek over Kudelstaart in Oorlogstijd

Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd (SKiO) gaat in mei 2020 een boek uitbrengen over gebeurtenissen in Kudelstaart tijdens de Tweede Wereldoorlog (WOII). Er wordt ingegaan op Kudelstaart in de crisisjaren voorafgaand aan WOII en op de eerste jaren van wederopbouw. Uiteraard ligt het zwaartepunt op de oorlogsjaren zelf en wat er in die tijd allemaal in Kudelstaart is gebeurd.

Aan het boek wordt momenteel gewerkt door een groep enthousiaste vrijwilligers onder leiding van geschiedkundige Dick van Wees. Het boek is gebaseerd op een reeks interviews die zijn gehouden in de jaren ’90 van de vorige eeuw. De geïnterviewden waren in WOII actieve Kudelstaarters en tot op heden zijn deze interviews niet gepubliceerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een archief met correspondentie tussen in Duitsland tewerkgestelde Kudelstaarters en de toenmalige pastoor in Kudelstaart.

Oproep
Op dinsdagavond 7 mei organiseert de werkgroep SKiO een informatieavond in Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart. Op deze avond brengt SKiO Kudelstaarters en andere belangstellenden op de hoogte van haar plannen. Er wordt informatie gegeven over het werk van de stichting en er worden enkele Kudelstaartse gebeurtenissen uit WOII toegelicht. Op deze avond kunt u ook het boek bij voorintekening aanschaffen en u kunt zich aanmelden als sponsor of donateur. Daarnaast zijn de vrijwilligers van SKiO zeer geïnteresseerd in uw informatie over de gebeurtenissen uit WOII in Kudelstaart en in uw beeldmateriaal uit die tijd.
De komende periode treedt SKiO meer naar buiten om het boek onder de aandacht te brengen, om financiële steun te verwerven, maar ook om meer verhalen over WOII en Kudelstaart te verzamelen. De informatieavond is op dinsdag 7 mei om 20.00 uur in Dorpshuis ‘t Podium in Kudelstaart. De zaal is vanaf 19.45 uur open.

Foto: eigen foto

Gepubliceerd: 25 april 2019 om 23:52 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×