Wegwerkzaamheden Burgemeester Kasteleinweg

De provincie Noord-Holland voert tussen 17 en 24 juli 2019 een aantal verkeersmaatregelen uit bij de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Zwarteweg en bij de oversteek van de Zwarteweg – Waterhoenstraat in Aalsmeer. Deze maatregelen dragen bij aan een veilige oversteek van de Burgemeester Kasteleinweg en Zwarteweg voor kinderen die na de zomervakantie naar de nieuwe school IKC Triade gaan.

Doorgaand verkeer op de Burgemeester Kasteleinweg blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk over één rijbaan. Afslaand verkeer naar de Zwarteweg wordt omgeleid. In het weekend wordt er niet gewerkt en geldt er géén omleiding.

Wethouder, verkeer Robert van Rijn: ‘Veiligheid voor de schoolgaande kinderen is van groot belang. Daarom is in goed overleg met directie van Triade en een vertegenwoordiging van ouders gesproken over de schoolroutes naar de nieuwe school. Er is een mooie oplossing gevonden die de veiligheid van de overstekende kinderen zoveel mogelijk ondersteunt.’

Voorbereidende werkzaamheden
Woensdag 10 juli en donderdag 11 juli voert de aannemer van 09.00 tot 15.00 uur de eerste voorbereidende werkzaamheden uit op de Burgemeester Kasteleinweg, ter hoogte van de Zwarteweg in Aalsmeer. De aannemer asfalteert een deel van de middenberm en plaatst tijdelijke bushaltes. Het wegverkeer op de Burgemeester Kasteleinweg wordt in beide richtingen van 2 naar 1 rijstrook geleid. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder.

Verkeersmaatregelen
Van woensdag 17 juli tot en met vrijdag 19 juli werkt de aannemer van 06.00 tot 18.00 uur aan de noordelijke rijbaan van het kruispunt Burgemeester Kasteleinweg – Zwarteweg. Van maandag 22 juli tot en met woensdag 24 juli  worden tussen 06.00 en 18.00 dezelfde werkzaamheden uitgevoerd aan de zuidelijke rijbaan. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van drempels, plaatsen van reflectoren, snelheidsmeters, bebording en wegmarkering.

Doorgaand wegverkeer (richting Aalsmeer) wordt via de andere rijbaan langs de werkzaamheden geleid. Verkeer op de Burgemeester Kasteleinweg uit de richting Aalsmeer en Uithoorn richting Zwarteweg wordt omgeleid via de Ophelialaan en 2e J.C. Mensinglaan. Fietsers en voetgangers steken over met behulp van verkeersregelaars. Alle bussen blijven op de normale vertrektijden rijden en maken gebruik van tijdelijke bushaltes.

Schoolzone
Van woensdag 17 juli tot en met woensdag 24 juli voert de aannemer op werkdagen tussen 06.00 en 18.00 uur de verkeersmaatregelen op de Zwarteweg – Waterhoenstraat  in Aalsmeer uit. De werkzaamheden bestaan uit het maken van een veilige fietsoversteek op de Zwarteweg naar de Waterhoenstraat, inrichten van een schoolzone, het aanbrengen van markering op de weg, plaatsen van Nijntje-borden en het plaatselijk verbreden van het fietspad.

Reservedagen
Indien door onvoorziene omstandigheden werkzaamheden uitlopen of niet door kunnen gaan, dan worden deze werkzaamheden uitgevoerd tussen 25 juli en 31 juli 2019 (ook overdag).

Aanleg HOVASZ
In mei 2019 heeft de provincie de aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ) definitief gegund. Momenteel werkt de aannemer zijn plannen verder uit. Na de zomervakantie stelt de aannemer zich voor aan de omgeving tijdens een inloopbijeenkomst en presenteert hij zijn plannen en planning. Naar verwachting is het hele project eind 2021 gereed. HOVASZ is een project van de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn. De provincie verzorgt namens de partijen de uitvoering.

Foto: Omleidingsroutes

Gepubliceerd: 10 juli 2019 om 22:32 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×