De Groenstrook start doorlopende leerlijn respect

Wellantcollege de Groenstrook in Aalsmeer heeft in samenwerking met Dans in School een doorlopende leerlijn rondom respect ontwikkeld. De leerlijn is een aanvulling op het bestaande curriculum voor alle leerlingen van de vmbo groenschool. De Groenstrook is de eerste school in Nederland die respect als vakoverschrijdend programma integreert in haar onderwijsplan. Op maandag 26 augustus 2019 ging de leerlijn van start.

Introductieprogramma
De leerlijn is voortgekomen uit het introductieprogramma Respect in Beweging, een samenwerking tussen de Groenstrook en Dans in School. Docent Omgangskunde aan de Groenstrook  Arnold Le Belle vertelt: “Vijf jaar geleden waren de problemen rondom respect substantieel op onze school. Een gerichte aanpak was nodig. De invoering van de Wet op passend onderwijs was hier mede debet aan. Het doel van Respect in Beweging is simpel: we nemen onze eerstejaars vanaf dag één mee in de omgangsregels van de school. Dit doen we via een reeks opdrachten, die elk jaar leidt tot een voorstelling in het Crown Theater.”

Doorlopende leerlijn
Le Belle onderstreept het belang van een doorlopende leerlijn. “Respect is een complex begrip dat telkens opnieuw vraagt om uitleg, opdrachten, oefening en gesprek. We willen leerlingen van alle leerjaren en leerwegen onderwijzen in sociale vaardigheden, zoals het omgaan met boosheid en morele keuzes. Het gaat om vaardigheden die ze later broodnodig hebben als zelfstandige burgers in een democratische samenleving.” De Groenstrook gebruikte hiervoor een onderwijsversie van de beproefde EQUIP-methode (later TOPS!) die ook wordt toegepast in de jeugddetentie.

Start op 26 augustus
De leerlijn ging op 26 augustus 2019 van start en begint met de introductieweek die helemaal in het teken staat van respect. In vijf dagen wordt er een danstheatervoorstelling gemaakt onder leiding van een keur aan mentoren en docenten. Op 30 augustus 2019 wordt de eerste volgende Respect in Beweging uitgevoerd om 19.00 uur in het Crown Theater in Aalsmeer.

Boekpresentatie
Aansluitend start de leerlijn met aanvullende opdrachten voor de eerstejaars en met opdrachten en projecten voor de tweede- en derdejaars. In het eindexamenjaar reflecteren de leerlingen door middel van gesprekken en een korte film op hun eigen ontwikkeling in relatie tot het begrip respect. Tijdens de aftrap van de leerlijn werd ook een boekje over de doorlopende leerlijn Respect gepresenteerd. De leerlijn wordt gesubsidieerd vanuit het Fonds Cultuurparticipatie.

Wellantcollege de Groenstrook Aalsmeer verzorgt vmbo onderwijs op basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en gemengde leerweg niveau. Tevens zijn er een drietal themaklassen, t.w. de paardenklas, de Tec-klas (techniek) en de kookklas.

De school is gevestigd aan de Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE te Aalsmeer. Telefonische informatie is te verkrijgen op telefoonnummer: 0297-384949. Bezoek ook eens de website: www.wellant.nl/vmbo

Gepubliceerd: 27 augustus 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×