Aalsmeer wil anders samenwerken met Amstelveen

“Samenwerken ja, maar niet meer op deze wijze”.

De gemeente Aalsmeer wil anders gaan samenwerken met Amstelveen. Dat laat het college van burgemeester en wethouders vandaag weten in een brief aan de gemeente Amstelveen. De directe aanleiding voor deze brief is dat Amstelveen Aalsmeer eenzijdig voor een verhoging van een bijdrage in de organisatiekosten heeft gesteld. Voor Aalsmeer is daarom het moment aangebroken dat de huidige situatie niet langer kan voortbestaan. Dit betekent dat Aalsmeer een serieuze verkenning gaat uitvoeren naar alternatieven. Het uitgangspunt hierbij is dat nieuwe keuzes worden gemaakt die de zelfstandigheid van Aalsmeer verstevigen.

Niet uit te leggen
College van B&W Aalsmeer: “Als we doorgaan met de huidige samenwerking betekent dat voor ons opnieuw een ingrijpende verhoging van de financiële bijdrage. Daar kan ons college niet mee akkoord gaan en is niet uit te leggen aan de Aalsmeerse inwoners. We hebben vandaag een duidelijke keuze gemaakt: ja, we zien voordelen in het samenwerken met Amstelveen, maar niet meer op deze wijze.”

Bundelen krachten
Aalsmeer en Amstelveen werken sinds 2013 samen. Al sinds het sluiten van de zogenoemde Centrumregeling zijn beide gemeentebesturen met elkaar in gesprek over de vraag of de gekozen vorm van samenwerking de meest geschikte is. Het college is ervan overtuigd dat inwoners erbij gebaat zijn dat de gemeenten hun krachten bundelen en op veel terreinen samen optrekken. Tegelijkertijd zijn de resultaten van de huidige samenwerking niet naar wens, ook vanwege de steeds hoger wordende organisatiekosten.

Druk op begroting
Aalsmeer is momenteel financieel gezond. De begroting heeft een structureel sluitend meerjarenperspectief. Het vaststellen van de Perspectiefnota 2020 waarin Amstelveen de gemeente Aalsmeer zonder afstemming een verhoging oplegt voor de uitvoering van gemeentelijke taken, is voor het college aanleiding de samenwerking op een andere manier in te richten.

Gepubliceerd: 17 september 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×