"Bouwen en verbouwen wordt makkelijker"

Het college van burgemeester en wethouders wil procedures om te mogen (ver-)bouwen versnellen en vereenvoudigen. Deze stap valt binnen de werkwijze van het college die er op is gericht de regeldruk in het algemeen te verminderen. Daarom wordt in de zogeheten Welstandnota het aantal gebieden waarvoor minder regels gelden uitgebreid en wordt ook het Lintenbeleid aangepast.

Vertrouwen
De behoefte bestaat om de regeldruk terug te brengen en meer vertrouwen en ruimte te geven aan de inwoners van Aalsmeer om op een goede manier met hun eigen leefomgeving om te gaan. “We doen dit vanuit het idee dat inwoners prima kunnen bepalen hoe hun omgeving eruit komt te zien”, zegt wethouder Robbert-Jan van Duijn. “We gaan er daarbij van uit dat niemand bewust uit is op onwenselijke situaties. Meer aan de samenleving overlaten en als overheid meer optreden als faciliteerder is bovendien in lijn met de komst van de nieuwe Omgevingswet”.

Lintenbeleid
Het nieuwe welstandsbeleid is erop gericht bijzondere aandacht te geven aan waardevolle en kwetsbare gebieden die bijdragen aan het karakter van Aalsmeer, maar tegelijkertijd de inwoners van Aalsmeer meer ruimte te geven om met hun eigen leefomgeving om te gaan. Het lintenbeleid geldt al een aantal jaren als toetsingskader voor het beoordelen van verzoeken om een woning te mogen bouwen of uitbreiden langs de lintwegen in Aalsmeer. Er is gebleken dat het wenselijk is dit beleid ook op onderdelen aan te passen en te actualiseren.

Zowel de Welstandnota als het Lintenbeleid liggen vanaf 27 september aanstaande voor een ieder ter inzage. Zes weken lang kan er een inspraakreactie worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Na deze inzage termijn zal het college de raad voorstellen beide beleidsnotities vast te stellen.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 24 september 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×