Centrumvisie en Beeldkwaliteitsplan naar gemeenteraad

De plannen om Aalsmeer centrum aantrekkelijker, bereikbaarder en herkenbaarder te maken zijn na een uitvoerige inspraakronde onderschreven door het college van burgemeester en wethouders. De Centrumvisie en het Beeldkwaliteitsplan worden nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De plannen hebben een visietraject doorlopen waarvoor veel belangstelling was.

Centrumvisie
Dat bleek onder andere dit voorjaar uit de informatiemarkt en uit de beeldvormende behandeling in de commissievergadering Ruimte & Economie. In klankbordgroepen zijn duurzame en toekomstbestendige oplossingen aangedragen die uiteindelijk zijn verwoord in de Centrumvisie. Hiermee ontstond een podium waar diverse vraagstukken ‘bottom-up’ aan de orde kwamen.

Ambitie
Het college van burgemeester en wethouders heeft zoals bekend de ambitie het centrum van Aalsmeer te ontwikkelen tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek: zowel functionele als specialistische detailhandel, cultureel maatschappelijke functies en horeca. Het wordt een gezelliger centrum in beleving en gebruik, met de mogelijkheid voor boodschappen bij een supermarkt en de kleine speciaalzaak, maar ook voor een kop koffie, een diner, een bezoek aan een culturele of maatschappelijke instelling of een ontmoeting op een levendig terras, een besloten plein of een prettige plek aan het water.

Gedetailleerdere plannen worden opgesteld nadat de hoofdlijnen van de Centrumvisie door de gemeenteraad zijn onderschreven. Op het inrichtingsniveau vindt vervolgonderzoek, ontwerp en opnieuw participatie plaats. Veel opties blijven daarmee open.

Foto: Gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 24 september 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×