Willemstein gaat invulling geven aan lokaal sportakkoord

Het eerste sportakkoord van Aalsmeer komt eraan. Sportwethouder Robbert- Jan van Duijn gaat samen met de sportclubs, maatschappelijke partners en verenigingen in Aalsmeer aan de slag om de ambities van het Nationaal Sportakkoord verder uit te werken. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Het Nationaal Sportakkoord, met de titel ‘Sport verenigt Nederland’, werd in de zomer van 2018 door sportminister Bruno Bruins gesloten met de sportwereld en maatschappelijk betrokken partners. Het op te stellen lokale sportakkoord van Aalsmeer sluit daarop aan met onderwerpen als inclusief en veilig sporten en
bewegen, duurzame sportinfrastructuur en vitale sportverenigingen. Om deze doelen te bereiken is de eerste Aalsmeerse sportformateur benoemd: Martine Willemstein.

Geen beleidsstuk
Het lokale sportakkoord wordt geen beleidsstuk van de gemeente, maar een set afspraken van verschillende organisaties en instellingen, waarvan de gemeente er één is. Als partners in het sportakkoord wordt gedacht aan: sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, evenementenorganisatoren, instellingen en organisaties uit onderwijs, welzijn en zorg, het bedrijfsleven en de gemeente.

Onafhankelijk
De werkzaamheden van sportformateur Martine Willemstein worden financieel mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit het Rijk. “Ik vind het prachtig om te zien waar echte samenwerking toe kan leiden” zegt Willemstein. “En met echte samenwerking bedoel ik vanuit een gemeenschappelijk doel zoeken naar mooie verbeteringen en projecten.”
De sportformateur opereert onafhankelijk en is niet in dienst van de gemeente. In de komende maanden gaat zij rond de tafel zitten met allerlei Aalsmeerse organisaties en instellingen. Zij gaat daarbij op zoek naar nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking die ertoe moeten leiden dat sportorganisaties sterker worden, dat meer mensen in beweging komen en dat de samenleving nog meer profijt heeft van de maatschappelijke kracht van de sport.

Foto: Martine Willemstein

Gepubliceerd: 16 oktober 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×