Wethouder en RKDES in gesprek over kindermishandeling

Voetbalvereniging RKDES in Kudelstaart werd als eerste door wethouder Robbert-Jan van Duijn bezocht tijdens de ‘Week tegen Kindermishandeling’. De wethouder jeugd en sport wilde van de club weten wat de gemeente kan doen om hen bij te staan in het herkennen en aanpakken van het complexe en hardnekkige probleem.

Het ging dit jaar in de ‘Week tegen Kindermishandeling’ om leren van elkaar. Daarom ging wethouder Van Duijn met diverse scholen en sportclubs in gesprek over wat zij meemaken. Voetbalvereniging RKDES is al flink actief met jeugdwerk maar kan in de praktijk nog hulp gebruiken. Zo wil de club graag training voor hun trainers, zodat ze signalen van kindermishandeling beter kunnen herkennen en weten hoe ze daarop moeten handelen. Ook zouden ze graag handvatten krijgen om gesprekken aan te gaan en lijsten met contactpersonen.

Concrete resultaten
“Het is mooi om te zien dat de voetbalclub hier nu al op inzet en het een belangrijk onderwerp vindt”, zegt de wethouder. “Als college vinden wij het belangrijk om in contact te blijven met clubs, verenigingen en scholen zodat we weten wat wij voor ze kunnen betekenen. Dan kunnen ze goede bedoelingen ook omzetten in concrete resultaten”.
De ‘Week tegen Kindermishandeling’ is een initiatief van de ministeries van Justitie en Veiligheid, Welzijn en Sport en Volksgezondheid. Door de ‘Week’ is er elk jaar extra veel aandacht voor het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is een extra stimulans om iedereen (opnieuw) te laten inzien dat ze een verschil kunnen maken voor een kind dat in de knel zit.

Belangrijke nummers en sites
Iedereen die zich zorgen maakt over een kind kan (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).
Voor professionals is de ‘Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. De meldcode geeft aan wanneer je advies vraagt of meldt bij Veilig Thuis. Lees wat je als professional van Veilig Thuis kunt verwachten. Kijk ook op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 26 november 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×