B&W Amstelveen: voortzetting aangepaste samenwerking goedkoopst

Het Amstelveense college van B&W heeft een quick scan laten uitvoeren over de gevolgen van het beëindigen van de samenwerking met Aalsmeer. Daaruit blijkt dat het voortzetten van de samenwerking tussen beide gemeenten in een licht aangepaste vorm, de goedkoopste oplossing is.

Er werden door bureau Berenschot drie mogelijke scenario’s onderzocht: voortzetting van de samenwerking in huidige vorm met een andere aansturing, voortzetting van de samenwerking in aangepaste vorm en volledig stoppen met de samenwerking. De quick scan is bedoeld om het college en de raad te helpen bij hun afwegingen over de toekomst van de samenwerking.

Volgens het Amstelveense college biedt voortzetting in aangepaste vorm beide gemeenten de meeste ruimte om ambities te realiseren en dienstverlening aan inwoners en ondernemers ongewijzigd voort te zetten. Volgens wethouders Berkhout en Raat is het goed dat er nu een onderbouwd beeld is van de (financiële) gevolgen van het beëindigen van de huidige samenwerking en mogelijke nieuwe vormen van samenwerking. B&W van Amstelveen wil graag met Aalsmeer in gesprek om de varianten verder te verkennen.

Op 11 december a.s. behandelt de Amstelveense gemeenteraad het collegevoorstel.

Foto: Aalsmeer Vandaag | Arjen Vos

Gepubliceerd: 4 december 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×