Ontbijten met Onbeperkt aan de slag

Op dit moment weten we dat er op de arbeidsmarkt veel vacatures open staan. Toch staan er anno 2019 mensen aan de zijlijn: zoals een groep mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in de gemeente Aalsmeer. Samen met Onbeperkt aan de Slag organiseerde de gemeente op 12 december het eerste CEO-ontbijt voor het bedrijfsleven, waar deze onderwerpen werden besproken.

In het Flower Art Museum hielden Kasper Jonker, Machteld Cossee, Sven Romkes en Mark de Groot van Onbeperkt aan de Slag een inspirerend, positief verhaal met de nodig zelfspot. Ze vertelden waar zij tegen aan lopen met hun beperking en wat de toegevoegde waarde is om juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

Succesvol
Wethouder Robert van Rijn: “Deze ontbijtsessie werd door iedereen als succesvol ervaren en is voor herhaling vatbaar. De arbeidsmarkt is er voor iedereen: jong of oud, theoretisch of praktisch geschoold, wel of geen afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom is het ook belangrijk dat we hierover met elkaar in gesprek blijven en kijken waar de mogelijkheden liggen.”

Oplossing
Het arbeidsmarktperspectief van Aalsmeer is gunstig. De potentiële beroepsbevolking groeit nog tot 2030 en de werkloosheid in Aalsmeer is zeer laag. Dit alles is in de basis positief, maar het biedt ook nieuwe mogelijkheden. Het wordt een uitdaging om passend geschoold personeel te vinden en dat kan de ontwikkeling van bedrijven in Aalsmeer remmen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hierin de oplossing bieden. Daarom heeft de gemeente in de nieuwe agenda voor economie en recreatie & toerisme aan dit thema extra aandacht gegeven.

Het doel van Onbeperkt aan de Slag is het in contact brengen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking met werkgevers. Meer informatie vindt u hier.

Foto: Kasper Jonker (van Onbeperkt aan de slag) en Robert van Rijn (wethouder) | Gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 17 december 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×