Brief burgemeester aan alle Aalsmeerders en Kudelstaarters

Beste inwoners,

De coronacrisis raakt ons allemaal. Ik zie hoe velen van u zich inspannen om de noodzakelijke maatregelen na te leven. En ik wil alle mensen die nu ziek zijn, veel sterkte toewensen. Deze week zijn er door het kabinet opnieuw extra maatregelen afgekondigd om de snelheid van de verspreiding van het coronavirus verder af te remmen. In deze brief licht ik de maatregelen toe en hoe deze worden vertaald naar de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en Aalsmeer.

Dringend beroep op u
De komende weken zijn cruciaal. Het coronavirus verspreid zich nog steeds te snel. Iedereen kan besmet raken en iedereen kan het virus verder verspreiden. Hoewel de meesten van u de maatregelen al strikt naleven maak ik mij wel zorgen over de inwoners die dat nog onvoldoende doen. Ik doe daarom een dringend beroep op iedereen om de maatregelen na te leven. Onze ouderen en inwoners met een zwakkere gezondheid zijn extra kwetsbaar en hebben onze hulp hard nodig.

Blijf zoveel mogelijk binnen!
We moeten met elkaar voorkomen dat door een te grote instroom van (ernstig) zieke mensen de medische zorg vastloopt. Dat ziekenhuizen, en vooral de IC-afdelingen, het aan blijven kunnen. Dat kan alleen als zo min mogelijk mensen tegelijkertijd
ziek worden. Blijft u alstublieft zoveel mogelijk binnen, tenzij dat niet andersmkan. U kunt naar buiten voor uwmwerk, voor boodschappen of een korte wandeling in de frisse lucht.

Landelijke maatregelen
· Kinderen onder de twaalf jaar kunnen buiten spelen.
· Voor alle jongeren en volwassenen geldt: houdt 1,5 meter afstand van andere personen. Waar u ook bent en wat u ook doet.
· Groepsvorming van drie of meer mensen is niet toegestaan, tenzij u met elkaar een huishouden vormt. Met een groep bedoelt het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden.

· Winkels/OV
Voor winkels die nog open zijn geldt dat zij maatregelen dienen te treffen om ervoor te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Indien dit niet gebeurt wordt hiertegen opgetreden. Ditzelfde geldt voor het openbaar vervoer. Ook casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde regels als de horeca.

· Contactberoepen
Kappers en andere ‘contactberoepen’ zoals  nagelstudio’s, schoonheidsspecialisten en tattooshops mogen tot in ieder geval 6 april hun beroep niet uitoefenen. Fysiotherapeuten moeten ‘zo veel mogelijk’ via beeldbellen werken.

· Evenementen
Tot 1 juni vinden er geen evenementen plaats. Koningsdag, de Nationale Herdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag zullen niet plaatsvinden zoals we dat gewend zijn.

· Religieuze bijeenkomsten, (kerkelijke) begrafenissen en huwelijken
Religieuze bijeenkomsten met meer dan 30 mensen zijn niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor (kerkelijke) begrafenissen en huwelijken. De reden dat bij deze bijeenkomsten wel meer dan drie personen mogen samen komen is de in grondwet vastgelegde godsdienstvrijheid. In het belang van de volksgezondheid wil ik u toch sterk ontraden om deze bijeenkomsten plaats te laten vinden, hoe begrijpelijk ook de behoefte aan troost en steun nu is. Ook zie ik dat het overgrote deel van de kerken al over is gegaan naar online diensten. Het is echt nodig dat we elkaar zo weinig mogelijk fysiek ontmoeten. Het maximum van 30 mensen geldt ook voor (kerkelijke) begrafenissen en huwelijken.

Aanvullende regionale maatregelen
Wij zien helaas nog steeds plekken waar te veel mensen samenkomen. Het kabinet heeft de veiligheidsregio’s opgedragen om extra maatregelen te nemen als dat nodig is. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gaat om de volgende aanvullende maatregelen die ook gelden voor Aalsmeer:

Markten
Op markten mogen alleen nog maar etenswaren worden verkocht. Markten blijven daarmee een belangrijk onderdeel van de voedselvoorziening. Kramen waar nonfood artikelen wordt verkocht verdwijnen tijdelijk van de markten zodat er meer ruimte ontstaat. Dit geldt ook voor de dinsdagmarkt op het Praamplein in Aalsmeer.

Fitnessapparatuur in parken/buitenruimte wordt afgesloten
Onder normale omstandigheden kunnen bezoekers in de buitenruimte vrij gebruik maken van openbare fitnesstoestellen om hun conditie verbeteren. Nu zijn het plekken die de gezondheid kunnen schaden omdat de toestellen niet worden schoongehouden en omdat de plekken waar de toestellen staan een aantrekkingskracht hebben op meerdere mensen tegelijk zodat de afstand van 1,5 meter tussen personen een probleem kan zijn.

Voetbalkooien en pannaveldjes worden gesloten
Onder normale omstandigheden zijn deze plekken waardevol voor onze inwoners. Sport verbroedert en houdt ons fit. In de huidige situatie zijn de omheinde voetbal- en basketbalkooien en pannaveldjes een risico voor verspreiding van het coronavirus. Zowel overdag, als er door te veel jongeren op een klein oppervlak wordt gesport, maar ook ’s avonds als groepen er te dicht op elkaar staan. Speeltuinen en voor publiek toegankelijke sportveldjes zonder omheining worden niet afgesloten. Wel wordt hier intensiever op gecontroleerd om groepsvorming en drukte te voorkomen.

Sportvelden en –parken
Alle beheerde sportvelden van o.a. sportverenigingen zijn al sinds enkele weken gesloten. Ondanks deze sluiting maken veel inwoners in hun vrije tijd er toch gebruik van. Omdat ook hier te veel mensen zich te dicht op elkaar bevinden wordt de handhaving op deze plekken geïntensiveerd.

Cameratoezicht
Op plekken waar zorgen bestaan over aanhoudende drukte kan cameratoezicht worden ingesteld. Als het nodig is dan worden ook op die locaties aanvullende maatregelen genomen.

Handhaving
Onze politie en handhavers gaan boetes uitdelen als de regels niet worden nageleefd. Als u zich niet houdt aan de veilige afstand van 1,5 meter dan kan dat dus leiden tot forse boetes.

Tot slot spreek ik mijn grote waardering uit voor de mensen in de zorg, de hulpdiensten, de schoonmakers, de media, de supermarkten en allen die ons land en onze gemeente draaiend houden. Voor de mensen die in de verpleeghuizen en zorginstellingen wonen en nu geen bezoek niet meer kunnen ontvangen, wil ik zeggen: Wij denken aan u!
Ik roep iedereen op om op een creatieve manier eenzaamheid onder Aalsmeerders tegen te gaan. Wilt u hulp bieden? Kijkt u dan hier voor de mogelijkheden. Maakt u zich zorgen, heeft u tips voor de gemeente of heeft u vragen over het coronavirus? Stel uw vraag per
e-mail via: corona@aalsmeer.nl.

Thuis werken, een huishouden met kinderen draaiend houden en ervoor zorgen dat het hele gezin zich aan de adviezen van het RIVM houdt. Het is een hele opgave en gelukkig zie ik dat de meeste inwoners hun verantwoordelijkheid nemen. In mijn eigen gezin is het ook een bijzondere tijd. Afgelopen woensdag zijn mijn echtgenote en ik de trotse ouders geworden van een prachtige zoon genaamd Ilias Jacob. Een heugelijke gebeurtenis in deze woelige periode. Maar ook voor de kraamtijd betekent de coronacrisis veel aanpassing. Geen kraambezoek, geen ondersteuning in huis door familieleden. De vreugde van de geboorte kan alleen op afstand met de familie en vrienden gedeeld worden.

Ondanks het feit dat we ons allemaal, ieder op zijn of haar eigen manier, in een moeilijke situatie bevinden zie ik ook een enorme veerkracht in onze gemeenschap. Er ontstaan allerlei initiatieven in de samenleving om elkaar te helpen, digitaal te bereiken en van dienst te zijn. Ik ben er trots op hoe wij Aalsmeerders ons hier door heen slaan. Er komt een moment dat we allemaal weer naar buiten kunnen, uitgestelde verjaardagen, huwelijken en andere feestjes kunnen vieren. Laten we daarnaar uitkijken. Tot die tijd roep ik u op vol te houden, elkaar te helpen en elkaar aan te spreken, zodat we samen door deze periode heen komen.

Ik wens u alle goeds,

Met vriendelijke groet,

Gido Oude Kotte
burgemeester

Foto: Gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 27 maart 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×