Brief burgemeester over maatregelen tegen corona

Geachte heer/mevrouw,

Gisteren heeft onze premier extra maatregelen afgekondigd om snelle verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn verstrekkend waarbij de regering heeft bepaald dat ze in deze fase van de crisis door de veiligheidsregio’s in Nederland moeten worden uitgevoerd. De gemeente Aalsmeer maakt deel uit van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De voorzitter van onze veiligheidsregio is de burgemeester van Amsterdam mevrouw Femke Halsema en zij is eindverantwoordelijk voor de aanpak van de crisis. Zij doet dit in nauw overleg met de burgemeesters van de gemeenten binnen de veiligheidsregio. U bent hierover gisteren per brief geïnformeerd die is gepubliceerd op de website van de gemeente Aalsmeer.

In de afgelopen week zijn er ook inwoners van Aalsmeer besmet geraakt met het coronavirus. Tot gisteren waren er drie inwoners van Aalsmeer hierop positief getest. Omdat de besmettingen landelijk in zo’n snel tempo toenemen, test de GGD inmiddels op een andere manier en vooral risicogroep gericht. De GGD verstrekt daarom geen informatie meer over individuele gevallen aan gemeenten.

Ik zie als burgemeester van Aalsmeer de grote impact die de maatregelen hebben op onze lokale samenleving. Mijn waarneming is dat u allen goed anticipeert op de afgekondigde maatregelen. Ik wil u via deze weg kenbaar maken dat ik hier grote waardering voor heb. Het is voor ons allemaal een ingrijpende situatie, maar ik wil ook onderstrepen dat het écht noodzakelijk is dat we hier uiterst serieus mee omgaan.

Mocht u twijfelen over doorgang van een activiteit of bijeenkomst in het licht van de maatregelen, dan is ons advies om het niet door te laten gaan. U draagt immers een belangrijke verantwoordelijkheid voor de deelnemers. En aan de deelnemers vraag ik om bij voorbaat in overweging te nemen of u wel aan een activiteit moet deelnemen. Nogmaals, bij geval van twijfel niet deelnemen.

In Aalsmeer betekenen de maatregelen bijvoorbeeld dat:
• Zwembad De Waterlelie vanaf zaterdag 14 maart gesloten is.
• De bibliotheek is gesloten.
• Alle sportactiviteiten zijn geannuleerd en sportaccommodaties zijn gesloten.
• Alle evenementen met meer dan 100 bezoekers zijn afgelast.

Deze lijst is geen uitputtende opsomming. Een lijst hiervan wordt zo spoedig mogelijk op de website geplaatst. Vandaag hebben we geprobeerd om zo veel als mogelijk organisaties te bereiken om te horen of ze het zelf redden, hulp nodig hebben of behoefte hebben aan nadere informatie. Dit zullen wij blijven doen.

Ik ben mij ervan bewust dat er een tegenstrijdigheid zit in het openhouden van onze scholen en kinderopvang en het tegengaan van samenkomsten met meer dan 100 mensen. Ook de adviezen van deskundigen lijken tegenstrijdig. Enerzijds wordt door deskundigen gesteld dat onze kinderen minder vatbaar zijn voor het virus, anderzijds stellen deskundigen dat ze het evengoed kunnen overdragen. Inmiddels is besloten dat u als ouders zelf kunt kiezen of u uw kind thuis houdt of toch naar school laat gaan. Een pittig dilemma. Als burgemeester ligt het niet in mijn bevoegdheid om hierin een besluit te nemen. Wel kan ik u vertellen hoe ik er als vader mee omga. En dat is dat voor zo lang als dat mogelijk is, ons kind naar de opvang zal gaan. Als ouders doen we daarmee een groot beroep op hen die dit mogelijk maken. Ik ben u allen in het onderwijs en opvang hiervoor enorm dankbaar. Als gemeentelijke overheid zullen wij daar waar mogelijk ondersteuning bieden.

Als laatste wil ik benadrukken dat de gemeentelijke dienstverlening gewoon blijft doordraaien. Wij kunnen deze crisis alleen het hoofd bieden als we het met z’n allen doen.

Hoogachtend,
de burgemeester van de gemeente Aalsmeer,
mr. G.E. Oude Kotte

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 13 maart 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×