Ook Radio Aalsmeer neemt coronamaatregelen

Het coronavirus houdt het land in haar greep. Het dagelijks leven van mensen en bedrijven wordt er direct door beïnvloed. Bedrijven wordt nadrukkelijk geadviseerd kantoren te sluiten en medewerkers vanuit huis te laten werken. Een lastige opgave voor omroepen van wie wordt verwacht dat zij hun journalistieke plicht vervullen.

De belangenvereniging voor lokale omroepen (de NLPO) gaf in een bericht het volgende aan: “De coronacrisis vraagt om een goede en betrouwbare journalistieke aanpak. De journalist is meer dan ooit het oog en oor van de samenleving. Maar de overheid kan, in tegenstelling tot bij andere calamiteiten, de journalisten niet extra beschermen. Aangezien in sommige gevallen risicoplaatsen doelbewust opgezocht worden, is het zaak dat alle hygiënevoorschriften nauwgezet opgevolgd worden en dat contacten die niet noodzakelijk zijn vermeden worden.”

Geen gasten
Het bestuur van Radio Aalsmeer heeft daarom ook duidelijke afspraken gemaakt met alle medewerkers. Naast de bekende (hygiënische) afspraken die voor heel Nederland gelden, mogen alleen mensen in de studio komen die daar hoogstnoodzakelijk aanwezig moeten zijn. Gasten en publiek mogen de studio niet betreden. Daar waar mogelijk zullen interviews telefonisch of via bijvoorbeeld Skype worden afgenomen. De bekende plopkappen zijn van de microfoons verwijderd, omdat deze een bron voor het virus kunnen zijn.

“Als omroep hebben we een belangrijke publieke taak en houden we ons aan het beleid van de Rijksoverheid en de richtlijnen van het RIVM”, aldus het bestuur in een interne mailing. “Onze studio en kantoor zullen daarom in ieder geval tot eind maart gesloten zijn voor één ieder die daar niet noodzakelijkerwijze aanwezig hoeft te zijn. Fysieke afspraken en vergaderingen worden daar waar mogelijk verplaatst.”

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 15 maart 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×