Voorbereidingen Burgemeester Kasteleinweg

Vooruitlopend op de officiële start van de werkzaamheden in juli begint Dura Vermeer eind april met het aanbrengen van voorbelasting. Dit gebeurt op de locatie van het toekomstige busstation en de toekomstige fietstunnel de Legmeerdijk.
Voorbelasting is een laag met zand, waardoor de ondergrond steviger wordt. Een stevigere ondergrond is nodig om er straks te kunnen bouwen. Dit gebeurt in drie fases. De voorbelasting moet circa 120 dagen blijven liggen, naar verwachting is de ondergrond daarna stevig genoeg om op te kunnen bouwen. Om te voorkomen dat het zand gaat stuiven wordt het afgedekt met een laag papiercellulose. Na de voorbelasting wordt het zand weer weggehaald.

Legmeerdijk/N196 (Gemeente Aalsmeer)

Toekomstig busstation Aalsmeer (nabij kruising Zwarteweg)
Om het busstation aan te leggen, wordt een gedeelte van een watergang gedempt en een nieuwe watergang gegraven. Deze werkzaamheden beginnen op 30 april.  Daarna wordt er in mei een voorbelasting aangebracht voor het toekomstige busstation.

Toekomstige fietstunnel Legmeerdijk
Ter hoogte van de kruising Legmeerdijk komt een fietstunnel. Voordat de fietstunnel wordt gebouwd komt er aan de oost- en westzijde van de oversteekplaats een voorbelasting. De planning is om de eerste laag zand aan te brengen rond 28 april.

Omleiding voor fietsers
De voorbelasting komt vlak langs het fietspad en tijdens het aanbrengen van de voorbelasting wordt het fietspad gekruist door vrachtwagens. Daarom worden de fietsers via een veilige route omgeleid.

Meer informatie
Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u op www.hovasz.nl.

Foto: Zwarteweg/N196 (Gemeente Aalsmeer)

Gepubliceerd: 21 april 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×