Wie verdient er een lintje?

In onze gemeente zetten veel inwoners zich belangeloos en vaak in alle bescheidenheid in voor het maatschappelijk welzijn. Deze mensen verdienen waardering en erkenning vanuit de samenleving en kunnen in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding. Ze moeten dan wel worden voorgedragen en aan een aantal voorwaarden voldoen.

Kent u iemand die u wilt voordragen voor de algemene gelegenheid in april 2021 (Lintjesregen)? Uw aanvraag moet vóór 15 juli 2020 bij de gemeente ingeleverd zijn.

Meer weten?
Voor meer informatie over de mogelijkheden om iemand voor te dragen en de wijze waarop, kunt u terecht bij Marja Wiersma van de gemeente Aalsmeer, telefoon (0297) 38 75 12 of mailadres marja.wiersma@aalsmeer.nl.

Gepubliceerd: 5 juni 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×