Bijeenkomst “Hinderbeperkende maatregelen Schiphol”

Op dinsdag 15 september 2020 houdt de gemeenteraad een bijeenkomst voor inwoners, verenigingen, bedrijven, instanties, stichtingen en andere belanghebbenden om input op te halen over hinderbeperkende maatregelen rond Schiphol.

Iedereen is daarbij welkom om zijn/haar mening te geven over wat hinder-beperkende maatregelen ten aanzien van het vliegverkeer zouden kunnen zijn voor Aalsmeer en Kudelstaart.

Ook verneemt de gemeenteraad graag of de standpunten die de gemeente ten aanzien van de overlast van het vliegverkeer heeft en de beperkingen die dat voor Aalsmeer met zich meebrengt, aan vernieuwing toe zijn. Deze standpunten zijn opgenomen in het Position Paper dat de gemeenteraad in 2018 heeft vastgesteld. Aangezien het Alders-akkoord dit jaar afloopt en het kabinet voornemens is meer groei van de vliegbewegingen te realiseren, is het wellicht tijd om het Position Paper te herijken. Welke zaken dienen te blijven staan in het Position Paper en welke zouden eventueel toegevoegd moeten worden.

Tijdens deze avond gaat het vooral om naar elkaar luisteren en vragen stellen. Er is geen mogelijkheid tot discussie. De voorzitter van deze bijeenkomst is de heer Ronald Fransen.

Omdat er in verband met de Covid-19 maatregelen een beperkt aantal plaatsen is, is aanmelden verplicht. U kunt zich telefonisch aanmelden via 0297 387584 of per email via de griffie@aalsmeer.nl. Alleen mensen die zich hebben opgegeven krijgen toegang.

De bijeenkomst is openbaar. Via de website van de gemeente is deze ook live te volgen of terug te kijken.

Foto: Schiphol.nl

Gepubliceerd: 7 september 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×