Afscheid Hugo van Luling en Debbie Borst

Aalsmeer – Wethouder Economische Zaken Robert van Rijn nam vorige week afscheid van Hugo van Luling en Debbie Borst als voorzitters van Ondernemend Aalsmeer. Hiermee dragen zij de voorzittershamer over aan Wouter de Vries en Christiaan Sijnen.

Hugo en Debbie namen in 2018 het stokje over van John Jansen. Waar John vooral gezorgd heeft voor een nieuwe focus en hernieuwd elan, hebben Debbie en Hugo ingezet op de verbinding tussen Ondernemend Aalsmeer en de ondernemers- en winkeliersverenigingen. Ook heeft Ondernemend Aalsmeer zijn rol in het gemeentelijke Zaaiproject voor startende ondernemers verder uitgebreid, meegedacht over economisch beleid en het laatste jaar veel samen opgetrokken met de gemeente tijdens alle coronamaatregelen en acties voor de ondernemers.

“2020 is wel een ander jaar dan alle vorige jaren. De coronamaatregelen hebben behoorlijk effect gehad op onze Aalsmeerse economie. En dan is het steunen van elkaar hard nodig. Ik ben Ondernemend Aalsmeer ook erg dankbaar dat we afgelopen jaar veel samen hebben opgepakt en in gang gezet.” Aldus wethouder Economische Zaken Robert van Rijn. “We gaan nu samen met de nieuwe voorzitters, Wouter de Vries en Christiaan Sijnen de volgende fase invulling geven. Ik kijk vol vertrouwen uit naar deze samenwerking.”

Hugo van Luling: “Debbie en ik hebben het voorzitterschap van Ondernemend Aalsmeer met veel plezier gedaan. We geven nu het stokje door. Ik ga mij nu meer richten op Technet om zo meer jonge mensen enthousiast te maken voor techniek.”

Meer informatie over Ondernemend Aalsmeer is te vinden op: www.ondernemendaalsmeer.nl

Gepubliceerd: 27 januari 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×