CO² uit Rotterdam naar kwekers in regio Aalsmeer

Aalsmeer – OCAP heeft een nieuw aangelegde CO² leiding naar het glastuinbouwgebied PrimA4a in gebruik genomen. De eerste kassen in het gebied zijn op deze leiding aangesloten en kunnen nu stoppen met het verstoken van aardgas om aan de noodzakelijke CO² te komen. In plaats daarvan kunnen ze nu de CO² hergebruiken die is afgevangen bij de industrie in het Rotterdamse havengebied. Met dat hergebruik realiseren de glastuinbouwbedrijven in het gebied op termijn een reductie van ruim 20 kiloton CO²-uitstoot per jaar en besparen ze de stook van ca. 12 miljoen m³ aardgas.

Subsidie
Vanwege de milieuvoordelen stelden zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Haarlemmermeer een subsidie van respectievelijk vier en ruim drie miljoen euro beschikbaar. De provinciale subsidie is zowel voor de nu gerealiseerde leiding, als voor de verlenging daarvan naar het glastuinbouwgebied De Kwakel-Kudelstaart in de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer. Deze verlenging zal naar verwachting in 2022 gerealiseerd worden. Greenport Aalsmeer heeft zich de afgelopen jaren volop ingezet om deze uitbreiding mogelijk te maken.

Duurzaam
Jeroen Larrivee, consultant energietransitie glastuinbouw bij Greenport Aalsmeer: “Met deze CO² voorziening is de basis gelegd voor verduurzaming van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer. De opgave in deze greenport is om ongeveer 190 miljoen m³ aardgasequivalent te verduurzamen. Het CO²-net van OCAP levert hierin een substantiële bijdrage en is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van duurzame warmtebronnen”.
Voor bloemenkweker Jaap Vreeken in Rijsenhout, is de aansluiting op de OCAP-leiding een lang gekoesterde wens. “Wij willen ons bedrijf zo duurzaam mogelijk maken en zijn daarom ruim vijftien jaar bezig geweest om externe CO² te krijgen. Het voelt echt niet goed als je in de zomer gas moet gaan verstoken om de voor ons noodzakelijke CO² te krijgen, terwijl je weet dat het een stuk verderop uit een schoorsteen stroomt.”

Gepubliceerd: 28 mei 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×