300 woningen en tweede super in Kudelstaart

Aalsmeer/Kudelstaart – Het college van burgemeester en wethouders heeft de definitieve startnotitie voor het woningbouwproject Hoofdweg Zuid vrijgegeven. Als de gemeenteraad de startnotitie vaststelt, wordt daarna een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Daarmee is de bouw van ongeveer 300 woningen en een tweede supermarkt in Kudelstaart weer een stap dichterbij. Het woningbouwproject Hoofdweg Zuid ligt tussen de Bilderdammerweg, De Schoutweg, de Romeijnstraat en de Hoofdweg. Het gaat in het plan om 300 woningen en de vestiging van een supermarkt.

Bouwen voor alle doelgroepen
Wethouder Bart Kabout spreekt van een mooie stap. “Er is in Aalsmeer en Kudelstaart net als in de rest van Nederland een enorme behoefte aan betaalbare woningen”, zegt Kabout. “Deze 300 woningen zijn bedoeld voor alle doelgroepen in lijn met de door de raad vastgestelde woonagenda. Daarmee zetten we opnieuw een flinke stap in de goede richting. Daarnaast zorgen we voor goede voorzieningen met de realisatie van de tweede supermarkt in Kudelstaart”.

Inspraak
De concept startnotitie voor het duurzame en groene woningbouwproject heeft ter inzage gelegen en bewoners konden daarop reageren. De reacties zijn allemaal beantwoord en verwerkt in een Nota van Beantwoording die ook naar de gemeenteraad wordt gestuurd. In de procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan is opnieuw ruimte voor het indienen van zienswijzen door bewoners. Op de site participatie.aalsmeer.nl is de procedure en de stand van zaken te volgen.

Gepubliceerd: 4 november 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×