Aalsmeer blijft samenwerken met Amstelveen

Aalsmeer – Donderdagavond 9 december 2021 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer unaniem ingestemd met de nieuwe samenwerkingsafspraken met Amstelveen. Het is het sluitstuk van twee jaar onderhandelen, waarbij op verzoek van de raad de afspraken herzien zijn. Een historisch besluit.

Al vele jaren krijgen gemeenten steeds meer taken. Voor kleinere gemeentes met relatief weinig ambtenaren kan dit een grote belasting zijn. Vandaar dat veel kleine gemeentes op ambtelijk gebied samenwerking zoeken. Aalsmeer is jaren geleden een ambtelijke samenwerking aangegaan met Amstelveen. Echter, er waren consequenties voor onder andere de dienstverlening voor bewoners en ondernemers van Aalsmeer: zij konden voor veel zaken niet langer in het raadhuis van Aalsmeer terecht, maar moesten naar Amstelveen. Ook namen de kosten voor de gemeente Aalsmeer steeds meer toe.

Opdracht gemeenteraad aan college
De toename van kosten voor geleverde diensten waar de gemeenteraad van Aalsmeer geen grip op had, was voor alle partijen reden om op 17 oktober 2019 een spoedvergadering bijeen te roepen om de kwestie te bespreken. In deze vergadering heeft de voltallige raad een motie aangenomen. Hiermee kreeg het college de opdracht om te onderzoeken of de samenwerking met Amstelveen verbeterd kon worden of wellicht beëindigd moest worden.

Het college heeft deze opdracht voortvarend opgepakt. Al snel bleek dat inzet op nieuwe afspraken het beste was. De gemeenteraad werd goed op de hoogte gehouden door regelmatig overleg binnen de Tijdelijk Commissie Toekomstige Dienstverlening, de TCTD, ook wel de ‘commissie stiekem’ genoemd. Hierin zat namens elke fractie een lid. Doordat deze commissie vertrouwelijk was, konden college en raad vrijuit met elkaar van gedachten wisselen.

Uitkomst onderhandelingen
Na bijna twee jaar onderhandelen ligt er een voorstel namens de colleges van Aalsmeer en Amstelveen om de samenwerking te vernieuwen voor een periode van vijf jaar, waarbij elk jaar een evaluatiemoment zal zijn. Belangrijke uitkomst is dat er in Aalsmeer zelf weer een ambtelijke kernorganisatie komt, waardoor betere grip en sturing mogelijk is. Ongeveer 25 Aalsmeerse ambtenaren komen in het raadhuis werken en daarnaast komen medewerkers van Amstelveen in het raadhuis werken aan Aalsmeerse dossiers. Voor bewoners en ondernemers is bereikt dat alle loketfuncties voor dienstverlening vanaf 2022 weer gewoon in het raadhuis van Aalsmeer beschikbaar zijn.

Unaniem
De gemeenteraad van Aalsmeer is blij met het bereikte resultaat van de onderhandelingen en dankt de colleges van beide gemeenten voor hun inzet. In de raadsvergadering van 9 december 2021 is unaniem met de nieuwe samenwerkingsafspraken ingestemd. Op 15 december 2021 ligt het voorstel ook ter besluitvorming voor in de gemeenteraad van Amstelveen. Pas daarna wordt de samenwerking officieel van kracht.

Vertrouwend op een positieve uitkomst heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de Tijdelijke Commissie Toekomstige Dienstverlening bedankt voor haar taak en opgeheven. Ook met dit besluit is unaniem ingestemd.

Gepubliceerd: 9 december 2021 om 23:18 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×