Eenmalige belastingkorting van €96,-

Aalsmeer – Een eenmalige belastingkorting in 2022 voor alle Aalsmeerse huishoudens, dat was de wens van de gemeenteraad. Afgelopen november werd een motie aangenomen om de belasting eenmalig met  €96,- te verlagen. Het college heeft nu een voorstel op tafel liggen om dit via de afvalstoffenheffing te verrekenen.  Door de compensatie aan de afvalstoffenheffing te koppelen, krijgen alle bewoners die belasting betalen, de korting rechtstreeks verrekend via het aanslagbiljet. De Commissie Maatschappij en Bestuur zal zich op 13 januari hierover en onderstaande voorstellen buigen.

Lokalen Jozefschool
De verwachting is dat het aantal leerlingen op de Jozefschool de komende twintig jaar min of meer gelijk blijft. Daarom is het logisch om de huidige, tijdelijke lokalen te vervangen door een permanente oplossing. Qua duurzaamheid zal de nieuwbouw voldoen aan energielabel A. Door de stijging van prijzen van grondstoffen is meer geld nodig dan eerder voorzien. De raad wordt gevraagd om 2,4 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Wijziging APV
Elk jaar wordt beoordeeld of wijzigingen aan de APV nodig zijn. Dit jaar worden drie voorstellen gedaan voor inhoudelijke wijzigingen. Het eerste voorstel is om zichtbare uitingen van verboden – maar nog niet onherroepelijk verboden – organisaties te verbieden. In Amsterdam en Uithoorn is dit reeds ingevoerd en Aalsmeer wil hier graag bij aansluiten. Verder wordt het mogelijk om proeverijen in slijterijen toe te staan. Tot slot wordt de mogelijkheid om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen opnieuw opgenomen in de APV. De raad wordt nu gevraagd met de voorstellen in te stemmen.

Corona-uitgaven
Aalsmeer wil ook in 2022 bedrijven en maatschappelijke organisaties ondersteunen die financieel nadeel ondervinden van corona. In maart 2020 is door de gemeenteraad een Corona Noodfonds ingesteld ter waarde van twee miljoen euro. Voorgesteld wordt om het geld dat nog beschikbaar is – een kleine zeven ton – over te hevelen naar 2022.

Gepubliceerd: 6 januari 2022 om 16:15 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×