Historische film januari op tv

De eerste film van de maand in 2022 is samengesteld uit drie films te weten “Bedrijfsfilm D. Baardse Dzn.” uit 1938, “De Zomer van 1953” en als sluitstuk de verhuizing van “Wed. P. Eveleens” in 1987 van de Dorpsstraat naar de Poelweg in De Kwakel.

In de eerste film zien we beelden van deze handelskwekerij aan Uiterweg 9A. Maar ook zien we het transport van potplanten en mensen over water naar Rotterdam en andere plaatsen in de wereld. De film begint met een landing van een vliegtuig op het nog oude Schiphol na eerst een blik te hebben gehad op de haven van Amsterdam. Op deze film zijn veel mensen herkenbaar die in die jaren dertig van de vorige eeuw bij D. Baardse werkten. Het commentaar bij deze film is ingesproken door Henk van Leeuwen en in de film gemonteerd door Ton Offerman.

De tweede film is beschikbaar gesteld door Ton Offerman en is een kleurenfilm met beelden van Aalsmeer dorp en omgeving. Hierin komen zowel het bedrijfsleven als de recreatie aan bod in deze film uit de vijftiger jaren.

Tenslotte een film gemaakt door Hanoff video en door Ton Offerman beschikbaar gesteld. In de film ziet u de verhuizing van Wed. P. Eveleens naar De Kwakel. Ook de sloop van het oude bedrijf aan de Dorpsstraat krijgt aandacht in deze film. En natuurlijk wordt ons een blik gegund in de kassen van het toen nieuwe bedrijf aan de Poelweg. In beeld komen veel mensen die in die tijd werkzaam waren bij deze handelskwekerij.

Alle drie de films zijn door Dick P. van der Zwaard bewerkt voor het beeldarchief van Stichting Oud Aalsmeer. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen die zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

Vrijdag 14 januari is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 15 januari, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 8 januari. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur.

Foto: Dahlia-oogst aan de Uiterweg

Gepubliceerd: 11 januari 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×