Meer mentale problemen en eenzaamheid door corona

Aalsmeer/Kudelstaart – In de gemeente Aalsmeer ervaren meer inwoners hun eigen gezondheid als (zeer) goed. Dit is meer dan gemiddeld in Nederland (83% t.o.v. 79%). Ook rapporteren zij minder vaak een langdurige ziekte, aandoening of ernstige beperkingen in het dagelijks leven door gezondheidsproblemen. Binnen de gemeente zijn er wel verschillen: ouderen en inwoners met een kwetsbare sociaal-economische positie rapporteren vaker gezondheidsproblemen. Dit is gebleken uit de Gezondheidsmonitor van de GGD.

Verder is gebleken dat de mentale gezondheid van de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart wel achteruit is gegaan. 35% van de inwoners heeft matige of ernstige psychische klachten. Bijna een vijfde hiervan gaven aan zich angstiger te voelen door de coronacrisis. 12% hiervan voelde zich hierdoor depressiever en 24% ervaarde meer stress. Ook voelde meer inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart zich wel eens gediscrimineerd. In 2016 betrof dit nog 8%, in 2020 ervaarde 13% een vorm van discriminatie,

Wethouder Zorg Wilma Alink: “We kregen deze signalen al van verschillende kanten. Nu zien we de signalen ook terug in de cijfers. We zijn een dorp waar mensen elkaar kennen en naar elkaar om kijken. Toch voelen best veel inwoners zich eenzaam of onprettig. Als gemeente helpen we waar mogelijk. En welzijnsorganisaties, vrijwilligers, kerken, sportverenigingen en culturele instellingen doen hun uiterste best om er te zijn voor wie dat nodig heeft.”

 

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 20 januari 2022 om 15:03 uur, geschreven door Egon Jansen

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×