Voortzetting raadsvergadering op 1 februari

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 27 januari werd de eerste raadsvergadering van dit jaar gehouden in de burgerzaal van het raadhuis. De agenda kon door de uitgebreide debatten niet geheel behandeld worden. Daarom wordt de vergadering komende dinsdagavond 1 februari voortgezet. Naar verwachting zal dit een uur in beslag nemen en daarom worden er geen nieuwe onderwerpen aan de agenda toegevoegd. Over het punt warmtevisie zal op 10 maart 2022 een herstemming plaatsvinden omdat het stemmen staakte op dit onderwerp.

Een van de agendapunten die besproken gaan worden is nieuwbouw van de Jozefschool. De verwachting is dat het aantal leerlingen op de Jozefschool de komende twintig jaar min of meer gelijk blijft. Daarom is het logisch om de huidige, tijdelijke lokalen te vervangen door een permanente oplossing. De nieuwbouw wordt gekoppeld aan de huidige hoofdlocatie en krijgt dezelfde stijl. De raad wordt gevraagd om 2,4 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Een conceptbrief aan de MRA leidde in de commissie tot een flinke discussie. In de nieuwe versie van het Verstedelijkingsconcept staan hele andere teksten over Schiphol dan in de vorige conceptversie. Deze nieuwe teksten kunnen niet op goedkeuring van de gemeenteraad van Aalsmeer rekenen. Dit riep bij een aantal raadsleden de vraag op wat de invloed van Aalsmeer in de MRA is en of het wel zinnig is hier een actieve rol in te vervullen. De meningen hierover zijn verdeeld.

Gepubliceerd: 28 januari 2022 om 21:16 uur, geschreven door Egon Jansen

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×