Laatste raadsvergadering voor zomerreces

Aalsmeer – Op donderdag 7 juli 2022 vindt de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces plaats. In deze vergaderingen wordt besloten over onderwerpen die in mei en juni in de commissies besproken zijn. Aan het begin van de vergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid de heer Anton de Boer. Verder wordt de nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd.

Nieuw vergadermodel
Onlangs is de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad Aalsmeer van start gegaan. Volgens dit BOB-model – beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming – is dit de eerste besluitvormende vergadering, ofwel de gemeenteraadsvergadering. Over diverse onderwerpen is eerst in de beeldvormende commissie informatie verzameld. Hierna is in de oordeelsvormende vergadering met elkaar gedeeld wat men van de stukken vond. Een aantal onderwerpen zijn daar al voldoende besproken en worden in de raadsvergadering niet opnieuw besproken. Er vindt alleen besluitvorming plaats over deze zogenaamde akkoordstukken.

Bespreekstukken
Een aantal onderwerpen wil de gemeenteraad wel inhoudelijk bespreken alvorens een besluit te nemen, dit zijn de bespreekstukken. Het gaat hier onder andere over de Jaarrekening 2021, waarin het college verantwoording aflegt over welk voorgenomen beleid gerealiseerd is en hoeveel geld dit gekost heeft. Ook de Kaderbrief 2023 wordt besproken. Hierin worden de eerste financiële en inhoudelijke lijnen voor de begroting van volgend jaar aan het college meegegeven. Over het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer is in de commissies uitgebreid besproken, maar dit onderwerp vinden de raadsleden dermate belangrijk dat het ook in de raadsvergadering wordt besproken. Waarschijnlijk komen partijen met eigen voorstellen om het plan aan te vullen.

Bijzonderheden
Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt een blijvend kunstwerk onthuld dat is ontstaan uit het project Happy Stones, ter gelegenheid van het 888-jarig bestaan van de gemeente Aalsmeer. De raadsvergadering begint met een In Memoriam. Er wordt stilgestaan bij het overleiden van oud-raadslid Anton de Boer. Tot slot wordt in deze raadsvergadering de nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd. Hierna volgen alle inhoudelijke onderwerpen.

De vergadering is live mee te beleven via TV Aalsmeer op kanaal 12 van Caiway, of kanaal 1389 van KPN.

Gepubliceerd: 28 juni 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×