Wethouder ondertekent overeenkomst Groene Hart

Aalsmeer – Op woensdag 29 juni ondertekende wethouder Robert van Rijn namens de gemeente Aalsmeer de bestuursovereenkomst ’t Groene Hart. Hiermee is ’t Groene Hart het eerste gebied met een gezamenlijk opgesteld ontwikkelperspectief en samenwerkingsafspraken. Wethouder Robert van Rijn: “Met de ondertekening van deze overeenkomst committeren overheidspartijen in het Groene Hart zich aan de kernopgaven in het Groene Hart: het stabiliseren van veenbodems en het robuust inrichten van het watersysteem. Uitgangspunten hierbij zijn dat het landschap van het Groene Hart herkenbaar blijft en alle ruimtelijke functies (wonen, werken, recreëren, energieopwekking) ontwikkeld kunnen worden mits dit passend is bij het bodem- en watersysteem van het Groene Hart. Mooi dat we als overheidspartijen nu meerjarig de handen ineen slaan.“

Samenwerking
’t Groene Hart staat voor grote opgaven. Er moet ruimte gevonden worden voor woningbouw, economische bedrijvigheid en opwek van schone energie. En dat in een gebied dat zich kenmerkt door bodemdaling en waar de landbouw en natuur onder druk staan door de Co2 uitstoot. Met de bestuursovereenkomst is de vrijblijvendheid van de samenwerking in het Groene Hart verleden tijd.

Basis voor ontwikkeling
De overeenkomst vormt de basis voor de ontwikkeling van het gebied, inclusief gezamenlijke uitvoeringsafspraken en investeringsbesluiten. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart, waarin de verantwoordelijke overheden in vertegenwoordigd zijn, heeft deze bestuursovereenkomst Groene Hart opgesteld.

Gepubliceerd: 30 juni 2022 om 21:12 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×