Wmo-vervoer is voldoende verbeterd

Aalsmeer – De afgelopen maanden heeft de Wmo-vervoerder gewerkt aan een verbeterplan. Uit de evaluatie van de gemeente blijkt dat er nu voldoende verbeteringen zichtbaar zijn. Er zijn minder klachten binnengekomen en het stiptheidspercentage is gestegen. Ook de communicatie naar de inwoners is verbeterd en de capaciteit is op orde. De gemeente stopt daarom met de maandelijkse boete die aan de vervoerder was opgelegd.

Diverse klachten van inwoners en een laag stiptheidspercentage waren voor de gemeente aanleiding om een verbeterplan te vragen aan de Wmo-vervoerder. Dit verbeterplan is binnen de termijn ontvangen en de vervoerder is hiermee aan de slag gegaan. “Helaas zagen we in eerste instantie te weinig verbeteringen. Daarom zagen we ons genoodzaakt de vervoerder een boete op te leggen. Gelukkig zijn er nu meer verbeteringen en kan de boete stoppen. Uiteraard houden we de vinger aan de pols en blijven we wekelijks in gesprek met de vervoerder”, aldus wethouder Willem Kikkert. 

Aandachtspunten
Er blijven wel aandachtspunten bij het Wmo-vervoer. Met name de avond- en weekendritten zijn qua planning en bereikbaarheid van de centrale nog voor verbetering vatbaar. Hier werkt de vervoerder nu hard aan. De personele bezetting blijft ook een aandachtspunt. De vervoerder heeft nu voldoende personeel, maar zal hier ook op moeten blijven inzetten gezien de huidige arbeidsmarkt. 

De stiptheid is verbeterd sinds april en ook de communicatie vanuit de vervoerder gaat nu beter. De vervoerder neemt steeds vaker proactief contact op met de inwoner en belt, bijvoorbeeld als een rit te laat dreigt te komen of als er sprake is van klachten, de inwoner op om te onderzoeken waar het fout is gegaan. Dit heeft er toe geleid dat het aantal klachten per week onder de 10 is uitgekomen. “Dat is een mooie verbetering en laten we hopen dat dit aantal nog verder daalt. Het Wmo-vervoer is belangrijk voor vaak kwetsbare inwoners die echt afhankelijk zijn van deze vorm van vervoer. Elke klacht is er daarom één te veel,” zegt Kikkert.

Klachten Wmo-vervoer
Wmo-vervoer is voor inwoners die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer kan reizen met het openbaar vervoer. Het Wmo-vervoer is van cruciaal belang voor de inwoners om mee te kunnen doen in de samenleving. De huidige vervoerder verzorgt de ritten in Aalsmeer sinds 1 januari 2022. 

De gemeente adviseert de klachten bij de vervoerder te blijven melden. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd, kan de klacht bij de gemeente worden ingediend. Dat kan via het formulier op de website of een mail naar: klacht@aalsmeer.nl.

 

Gepubliceerd: 19 juli 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×