Komst 853 woningen Oosteindedriehoek stap dichterbij

Aalsmeer – Donderdag 21 december tekende Wethouder Willem Kikkert een anterieure overeenkomst met Oosteindedriehoek B.V. Dit is een samenwerking tussen Van Wanrooij Projectontwikkeling uit Den Bosch en Roosdom Tijhuis uit Rijssen. In de Oosteindedriehoek deelgebied 1 gelegen tussen de Aalsmeerderweg – Legmeerdijk en de woonwijk Nieuw Oosteinde komen in totaal 853 woningen en een school.

In een anterieure overeenkomst wordt het bouwprogramma vastgelegd. Zo komen er in de nieuwe wijk 25% sociale huurwoningen, 30% in de
middeldure categorie en 45% woningen in de vrije sector. Wethouder Willem Kikkert: “Deze ondertekening is een memorabel moment. We zijn hier al lang mee bezig. Met ruim 850 woningen in de Oosteindedriehoek deelgebied 1 krijgt Aalsmeer er woningen bij waar veel vraag naar is in onze gemeente. Daarnaast wordt de nieuwe wijk een mooie toevoeging aan de woonkern Oosteinde. Om alle geïnteresseerden hierover te informeren organiseren wij op 16 januari van 19:00 uur tot 21:00 uur een inloopbijeenkomst in het raadhuis. Hier kunnen alle vragen over dit plan gesteld worden.”

Deelgebied 1: 3 buurten
Deelgebied 1 van de Oosteindedriehoek bestaat uit 3 buurten. Aansluitend op de wijk Nieuw Oosteinde komt er een dorpse buurt met ongeveer 256 woningen. In deze buurt komen vooral eengezinswoningen en een beperkt aantal appartementen. Aan de zijde van de Legmeerdijk komt een stedelijke buurt met ongeveer 192 woningen. Een belangrijk deel daarvan bestaat uit appartementen, gecombineerd met eengezinswoningen. Tot slot komt er een zogenaamde centrum-dorpse buurt met rond de 404 woningen waarvan een deel appartementen.

Planning
Het bestemmingsplan ligt nu tot en met 2 februari ter inzage. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk is geworden, start Oosteindedriehoek B.V. met het bouwrijp maken van de eerste buurt die qua verkeer op de Aalsmeerderweg wordt ontsloten. Daarna komt er ook
een verkeersaansluiting op de Legmeerdijk. Nadat het terrein bouwrijp is gemaakt start Van Wanrooij samen met Roosdom Tijhuis en Eigen Haard met de bouw van de woningen. Eigen Haard gaat de verhuur van de sociale woningen in dit plan verzorgen.

Constructieve samenwerking
“Wij werken al geruime tijd op een constructieve wijze samen met Gemeente Aalsmeer aan de plannen. Een nieuwe woonwijk is er niet van de ene op de andere dag en dit vraagt om zorgvuldige aandacht”, zegt Clemie van Wanrooij, directeur bij Van Wanrooij Projectontwikkeling. “Dit is een belangrijke stap in het proces dat wij samen met de gemeente aan het doorlopen zijn. Wij zien uit naar een prettige voortzetting van de
samenwerking.” voegt Martin Companje, directeur bij Roosdom Tijhuis daaraan toe.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Oosteindedriehoek, dan kunt u zich online aanmelden voor meer informatie: www.thuisinoosteinde.nl .

Foto: wethouder Willem Kikkert (l)

Gepubliceerd: 23 december 2022

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×