Dorpsraad: "We zijn de discussie in Kudelstaart wel een beetje zat"

Aalsmeer/Kudelstaart – Zaterdag 7 januari was de eerste uitzending van ‘Aalsmeer Actueel’, het nieuwe actualiteitenprogramma op Radio Aalsmeer. Een programma dat overigens niet geheel nieuw is, want in het verleden werd er al een programma onder dezelfde naam uitgezonden. Het hoofditem in deze uitzending was de tweede supermarkt in Kudelstaart. In de studio waren aanwezig wethouder Bart Kabout en de voorzitter van de dorpsraad Kudelstaart Jaap Overbeek. Projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed wilde nog niet aanschuiven, maar eerst een schriftelijke reactie geven aan het college alvorens zij hierover in een radio-uitzending spreken. De winkeliersvereniging was verhinderd aanwezig te zijn.

Op de vraag of de tweede supermarkt er inderdaad niet komt, reageerde wethouder Kabout onomwonden: “Dat klopt, helaas. Ik snap dat dat een teleurstelling is en dat geldt ook voor het college”. Kabout legde uit dat er in 2020 al contact is geweest met de scholen over een verhuizing naar de locatie Hoofdweg-Zuid. Het zou dan gaan om De Ruimte en OBS Kudelstaart. De conclusie van de scholen was toen dat zij niet wilden verhuizen. Daarna kwam het plan om een supermarkt te vestigen in de te bouwen wijk Hoofdweg-Zuid. Dat stuitte op weerstand van met name de winkeliers uit het winkelcentrum en ook wel van omwonenden. Ook het draagvlak in de gemeenteraad was onvoldoende, dus ook die optie viel volgens Kabout af.

Geen marktruimte
Een jaar geleden heeft de raad een motie aangenomen om toch weer een onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor een tweede supermarkt. “Tot onze verrassing en teleurstelling kwam daaruit naar voren dat er eigenlijk geen (markt)ruimte is. En dan houdt het gewoon op”. En die opmerking roept vragen op, want de roep om een tweede supermarkt is groot in Kudelstaart. De Dorpsraad Kudelstaart is volgens Jaap Overbeek al sinds 2016/2017 bezig met de komst van een extra super. “Er zijn diverse onderzoeken, rapporten en peilingen geweest. Er is grote behoefte aan een tweede supermarkt in Kudelstaart”. Ook het onderzoek van de projectontwikkelaar kwam tot die conclusie. Nu doen veel inwoners hun boodschappen buiten het dorp. Het marktonderzoek van Ginder wijst echter uit dat er mogelijk in 2035 pas voldoende ruimte is.

Presentatieduo Kim Maarse (l) en Elbert Huijts (r)

“We zijn de discussie zat”
Overbeek vindt echter dat er in het onderzoek een aantal knoppen zitten waaraan je kan draaien. “Zo kan je kijken naar de binding. Bij een tweede supermarkt zal de binding om in Kudelstaart te blijven voor je boodschappen groter worden”, aldus de voorzitter van de Dorpsraad. Ook als je het winkelcentrum aantrekkelijker maakt, komen er mogelijk stromen van buitenaf naar Kudelstaart. De grootste knop waaraan gedraaid kan worden is het oppervlak van de winkel. “Ze werken nu met een oppervlakte van 1450 m2. De supermarkt die interesse heeft om naar Kudelstaart te komen, werkt doorgaans met oppervlaktes van 800-900 m2. Als je dat verwerkt in de draaitabellen in het rapport, dan komt er een andere uitkomst uit”, beredeneerde Overbeek. “We zijn de discussie in Kudelstaart wel een beetje zat. Het is goed als er nu eens hom of kuit komt over een tweede supermarkt. Op een gegeven moment moet je de discussie ook sluiten als blijkt dat er geen ruimte is”. Daarnaast roept Overbeek op om de scholen ook eens duidelijkheid te geven en nog eens goed naar het rapport te kijken. Hij noemde het zelfs “een gemiste kans”.

Scheve schaats
Kabout gaf echter aan dat wat het college betreft zij nu niet zoiets kunnen gaan opstarten. “Op dit moment kunnen we geen supermarkt gaan mogelijk maken”. Daarna kaatste de wethouder eigenlijk de bal weer terug naar de scholen. Hoe kijken zij aan tegen bijvoorbeeld een verhuizing of willen zij renoveren? “Dan kun je weer kijken wat dat betekent voor de rest van de mogelijkheden in het centrum”. Jaap Overbeek gaf nog aan dat de ontwikkelaar een scheve schaats heeft gereden, door op eigen houtje extra ruimte te willen regelen voor de school zodat deze mogelijk wel openstond voor een verhuizing.

Sprankje hoop?
Op de vraag wat de Dorpsraad nu gaat doen, antwoordde Overbeek: “In eerste instantie dachten wij: er is geen ruimte, dus klaar. Echter bij nadere bestudering van het rapport, zien we nog wel wat variabelen in het rapport staan, waardoor je toch wel tot een andere uitkomst zou kunnen komen”. Kabout: “Het standpunt van het college staat in de raadsbrief. Ik hoor de punten van de Dorpsraad nu voor het eerst, maar als zij de vragen bij het college indient, dan gaan we daar naar kijken”. Toch nog een sprakje hoop voor Kudelstaart?

De uitzending van ‘Aalsmeer Actueel’ is hier terug te luisteren.

Foto: wethouder Bart Kabout in 'Aalsmeer Actueel'

Gepubliceerd: 7 januari 2023 om 18:40 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×