Donderdag gemeenteraad met afscheid Robert van Rijn

Aalsmeer – Donderdagavond 16 maart 2023 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad van Aalsmeer. Aan het begin van de vergadering lezen de vier winnaars van de wedstrijd ‘Wees jezelf, scoor een elf’ hun gedicht voor.
Op de agenda staan verder een toelichting van wethouder Van Rijn over zijn terugtreden, startnotitie De Hoeksteen en de termijnagenda van de Metropoolregio Amsterdam.

De Kinderraad van Aalsmeer bedacht de actie ‘Wees jezelf’. Zij vinden het belangrijk dat elk kind zichzelf kan zijn en met plezier naar school kan gaan. Ook als je er anders uitziet, iets anders gelooft, je anders kleedt of ergens anders van houdt. Deze actie kreeg een vervolg met de wedstrijd ‘Wees jezelf, scoor een elf’. De schrijvers van de mooiste elfjes, gekozen door een jury, zijn Masha van OBS Samen Eén, Fenna van de Antoniusschool, Bobbi van de Oosteinderschool en Charu van de Zuidooster. Donderdagavond lezen zij zelf hun elfje voor in de vergadering van de gemeenteraad.

Toelichting op terugtreden Van Rijn
Wethouder Robert Van Rijn geeft een toelichting op zijn beslissing om terug te treden. Aansluitend krijgen de fracties de gelegenheid het woord te voeren op onder andere het te volgen proces.

Startnotitie De Hoeksteen
School De Hoeksteen is opgegaan in het Integraal Kindcentrum Triade in Hornmeer. De gemeente is eigenaar van de percelen waarop het voormalige schoolgebouw staat en dat biedt de mogelijkheid om van de school en op het vrijgekomen terrein woningen te bouwen. In de startnotitie worden de ruimtelijke kaders en randvoorwaarden geschetst voor 22 koopwoningen, waarvan 32% in het goedkopere segment en 41% in het middeldure. Zeventwintig procent betreft dure woningen. De raad wordt gevraagd de startnotitie vast te stellen. Daarna wordt het bestemmingsplan voorbereid en wordt het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd, waarbij belanghebbenden hun zienswijzen kunnen geven. Vervolgens zal het (gewijzigde) bestemmingsplan ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Termijnagenda 2023 MRA
Met de termijnagenda wordt inzichtelijk gemaakt welke onderwerpen het komend jaar op de agenda’s staan van de verschillende overleggen van de Metropool Amsterdam (MRA) en in hoeverre deze onderwerpen onze regio raken. Het gaat om onderwerpen als
onderwijs, de arbeidsmarkt, mobiliteit, de grote transities in de circulaire economie, werklocaties en de leefomgeving.
Het college vindt de termijnagenda een mooie stap voor de raad om niet alleen overzicht te houden, maar ook om tijdig het eigen gesprek aan te kunnen gaan. De raad kan wensen en opvattingen meegeven aan de burgemeester voor de algemene vergadering
van de MRA op 24 maart 2023.

De raadsvergadering is live te volgen via TV-Aalsmeer op kanaal 12 van Caiway, of kanaal 1389 van KPN.

Gepubliceerd: 14 maart 2023

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×