Donderdag 5 oktober gemeenteraadsvergadering

Aalsmeer – Donderdag 5 oktober om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad van Aalsmeer. De vergadering wordt geopend met een aantal benoemingen en installaties. Aan de orde komen verder onder meer het participatiebeleid en vragen rondom de Lijnbaan. Inwoners zijn van harte welkom in het raadhuis om de vergadering bij te wonen.

Diverse benoemingen
Tijdens de vergadering wordt Dick Kuin, voormalig wethouder, geïnstalleerd als commissielid voor de fractie van Absoluut Aalsmeer. Mevrouw Fogl wordt benoemd als directeur van de Rekenkamer Aalsmeer en de heer Haven als plaatsvervangend directeur. De Stichting MOOI Noord Holland heeft twee nieuwe leden voorgedragen voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarnaast worden vanuit de raad de voorzitter en leden van de stuurgroep integriteit benoemd.

Participatiebeleid
De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat voor de deur. Deze wet stelt participatie nadrukkelijk op de voorgrond. Gemeenten zijn verplicht van te voren na te denken over de manier waarop zij participatie willen vormgeven. Zij moeten dat in beleid vastleggen en publiceren. Participatie kan bijdragen aan de legitimiteit en representativiteit van besluitvorming. Het geeft invulling aan het democratisch recht van inwoners om mee te denken over veranderingen in hun leefomgeving en geeft hen de mogelijkheid zich actief in te zetten voor hun belangen. Doel van het raadsvoorstel is om de richting en spelregels van het Aalsmeerse participatiebeleid vast te stellen.

Statutenwijziging AURO
De Stichting AURO verzorgt het openbaar onderwijs in de gemeenten Uithoorn, De Ronde Venen en Aalsmeer. De statutenwijziging is nodig om in lijn te zijn met de actuele wetgeving en met de praktijk.

Vragenkwartier
De fractie van het CDA heeft vragen naar aanleiding van de ontstane onrust in de wijk rond de Lijnbaan. Zij wil van de wethouder weten wat er nu gaat gebeuren met de afhandeling van het verkeer. Ook vragen zij de wethouder of hij bereid is om alsnog een participatietraject te starten en het gesprek aan te gaan met omwonenden van de Lijnbaan, de Lijnbaankerk en eventuele hulporganisaties om zo tot de best mogelijke oplossing te komen.

De vergadering is live te volgen of terug kijken op de website van de gemeente. Ook is de vergadering te volgen op TV Aalsmeer op kanaal 12 (Caiway) of kanaal 1389 van KPN.

Gepubliceerd: 2 oktober 2023 om 22:05 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×