Lijst met waardevolle bomen geactualiseerd

Aalsmeer – Om zoveel mogelijk de echt bijzondere bomen in Aalsmeer te beschermen heeft het college van burgemeester en wethouders een geactualiseerde ontwerp waardevolle bomenlijst vastgesteld. De aanscherping van criteria resulteert in een kortere lijst, waarbij ongeveer 200 particuliere en 400 gemeentelijke bomen als waardevol worden erkend en kapvergunning plichtig zijn.

Tot 2021 hanteerde de gemeente al een waardevolle bomenlijst, maar het recente Bomenplan heeft de criteria voor deze selectie verscherpt, omdat bomen op diverse gronden waardevol kunnen zijn. Het streven is om echt unieke bomen beter te beschermen en bewoners bewust te maken van het belang van bomenplant en -behoud.

Vanaf 18 december 2023 tot 29 januari 2024 ligt de geactualiseerde bomenlijst ter inzage bij het raadhuis Aalsmeer. Eigenaren van opgenomen of verwijderde bomen worden per brief geïnformeerd en hebben de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Na de inzagetermijn en zienswijzenbehandeling wordt de definitieve bomenlijst gepubliceerd op de gemeentewebsite. Voor meer informatie over criteria en de lijst, bezoek www.aalsmeer.nl en zoek naar “waardevolle bomen.”

Gepubliceerd: 13 december 2023

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×