Controles op arbeidsuitbuiting in Aalsmeer

Aalsmeer – In Aalsmeer zijn er recentelijk inspecties uitgevoerd om arbeidsuitbuiting tegen te gaan. De controles, gericht op mensenhandel, richtten zich op de woon- en leefsituatie van arbeidsmigranten in de sierteeltsector, waar ze cruciaal zijn voor bedrijven. Hoewel deze migranten van essentieel belang zijn, worden ze niet altijd adequaat gehuisvest en betaald. De inspecties, uitgevoerd door verschillende instanties waaronder de politie en gemeentelijke afdelingen, concentreerden zich op (brand)veiligheid, inschrijving van arbeidsmigranten en naleving van huisvestingsnormen en arbeidsomstandigheden.

Resultaten toonden gevallen van ernstige benadeling, zoals niet-geregistreerde arbeidsmigranten, wat hun toegang tot voorzieningen bemoeilijkt. Overtredingen, zoals overbevolking op locaties en veiligheidsproblemen, worden direct aangepakt door de gemeente, met herinspecties in het vooruitzicht. In de bredere Amstelland-regio krijgt de aanpak van arbeidsuitbuiting speciale aandacht, met regelmatige controles en samenwerking tussen partners. De controles streven ernaar de bewustwording en meldingsbereidheid van mensenhandel te vergroten en misstanden in verschillende sectoren aan te pakken. De toekomst zal verdere integrale controles zien om arbeidsuitbuiting te blijven bestrijden. Burgers die illegale activiteiten vermoeden, waaronder mensenhandel, worden aangemoedigd contact op te nemen met de politie via 0900-8844. In spoedeisende gevallen belt u 112 of kan u anoniem melding maken bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

 

Gepubliceerd: 6 december 2023

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×