Controles tegen criminele inmenging sierteeltsector

Aalsmeer – In een gezamenlijke inspanning van overheidsinstanties en bedrijven, waaronder Royal FloraHolland, vond van 28 november tot 1 december de Transport Facilitated Organized Crime-week (TFOC) plaats op diverse veilinglocaties, waaronder in Aalsmeer. Met als doel criminele inmenging in de sierteeltsector te bestrijden, voerden de politie Den Haag, politie Amsterdam, de Belastingdienst, de Douane en de Nederlandse Arbeidsinspectie integrale controles uit in samenwerking met toezichthouders van gemeenten en andere instanties.

Tijdens de controles zijn 9 bedrijven bezocht, waarbij signalen van mogelijke betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit werden vastgesteld. In totaal werden 140 vrachtwagens onderzocht, resulterend in meer dan 10 processen-verbaal voor overtredingen van arbeids- en vervoersregels. De actieweek richtte zich ook op het vergroten van bewustwording binnen de sector over de risico’s van criminele inmenging. Bedrijfsbezoeken en gesprekken met werknemers en werkgevers droegen bij aan het creëren van een weerbaardere sierteeltsector. Het initiatief sluit aan bij het bredere programma Weerbare Sierteeltsector en het TFOC-programma van de Landelijke Eenheid van de politie, gericht op het bestrijden van georganiseerde criminaliteit in de transportbranche.

Gepubliceerd: 14 december 2023

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×