Wat deed de gemeenteraad in 2023?

Aalsmeer – In 2023 was de gemeenteraad van Aalsmeer actief betrokken bij diverse activiteiten naast vergaderen en besluitvorming. Raads- en commissieleden namen deel aan werkbezoeken aan maatschappelijke organisaties en ondernemers, spraken regelmatig met inwoners en organiseerden educatieve initiatieven zoals het democratiespel voor basisschoolkinderen en de cursus Politiek Actief. Het jaar kenmerkte zich door politieke onrust, met het ingediende ontslag van een wethouder en een motie van wantrouwen tegen een andere. Ondanks inspanningen van coalitiepartijen om samen te werken, scheidden drie partijen zich af.

Belangrijke onderwerpen in de raad betroffen onder andere bestemmingsplannen, woningbouwprojecten, vliegtuigoverlast, en participatiebeleid. Raadsleden bezochten diverse instellingen, bespraken actuele onderwerpen in werksessies en organiseerden het democratiespel met basisscholen. De raad bood inwoners de mogelijkheid vragen te stellen met het initiatief ‘Vraag het de raad’. Ook werden een kinderburgemeester en Kinderraad gekozen, en werd de Rekenkamer ingeschakeld voor onderzoek naar het gemeentebeleid en de rol van de raad in de regionale samenwerkingsverbanden (de verbonden partijen).

Gepubliceerd: 19 december 2023

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×