Geen eenrichtingverkeer Lijnbaan na bezwaren bewoners

Aalsmeer – Het geplande eenrichtingverkeer op de Lijnbaan en de Verlengde Lijnbaan gaat niet door. Het eerdere ontwerpbesluit is ingetrokken na talrijke bezwaren van bewoners. Het college heeft besloten een nieuw ontwerp te ontwikkelen, waarbij een fietsstraat in combinatie met snelheidsremmende maatregelen centraal staat. Dit nieuwe voorstel zal op een later tijdstip opnieuw aan de bewoners worden voorgelegd.

Onderdeel van de wijkontwikkeling Dorpshaven is de aanleg van een brug in de Lijnbaan, waardoor een vaarroute ontstaat tussen Dorpshaven-Zuid en de Ringvaart. In eerste instantie werd overwogen om eenrichtingverkeer in te voeren op de route Dorpsstraat-Lijnbaan-Oosteinderweg, maar dit stuitte op veel bezwaren van bewoners.

Wethouder verkeer en ruimtelijke ordening Bart Kabout benadrukt het belang van alternatieve oplossingen, aangezien eenrichtingverkeer veel bezwaren heeft opgeroepen. De gemeenteraad is in de commissievergadering van dinsdagvanavond van het intrekken van het ontwerpbesluit tot eenrichtingverkeer op de hoogte gebracht. Het nieuwe ontwerp wordt opnieuw ter participatie voorgelegd en vervolgens door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 10 januari 2024

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×