Natuurvriendelijke oever bij Topsvoort stimuleert biodiversiteit

Aalsmeer – Stichting de Bovenlanden Aalsmeer zet zich in voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de buitenrand van Topsvoort op de Kleine Poel, als onderdeel van het Westeinderplassen-natuurproject. Met subsidie van het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt dit jaar een strook met luwte en zonlicht gecreëerd om water- en oeverplanten te laten gedijen. Het dichtgegroeide Topsvoortbos, waar nauwelijks iets onder de bomen groeit, ondergaat snoeiwerk volgens de methode van Landschap Noord-Holland.

De schijnbaar rigoureuze snoeimaatregelen vergroten de hoeveelheid zonlicht, wat de biodiversiteit stimuleert. Het resultaat zal een oeverstrook vol leven zijn, met riet, lisdodden, struiken, kruiden en waardevol overeind blijvend dood hout voor insecten en spechten. De werkzaamheden starten begin februari om verstoring van broedende vogels te voorkomen, terwijl later in het jaar een vooroever wordt geplaatst om golfslag te verminderen en een luwe strook te creëren. Stichting de Bovenlanden Aalsmeer heeft verdere ontwikkelingen voor het Topsvoortgebied gepland.

Foto: Cees Tas

Gepubliceerd: 30 januari 2024

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×