Belangrijke beslissingen raad Aalsmeer

Aalsmeer – Op donderdag 14 maart 2024 kwam de gemeenteraad van Aalsmeer bijeen en behandelde diverse belangrijke onderwerpen. Het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, deelgebied 2 Oost, stond op de agenda met als doel de herontwikkeling van het oostelijke deel van Green Park mogelijk te maken, inclusief de bouw van 31 woningen. Een motie ingediend door D66 over geluidswering werd aangenomen, met steun van andere fracties.

Daarnaast stond de gedragscode en het convenant omgangsvormen voor raads- en commissieleden ter discussie. Dit voorstel, dat integriteit en respectvolle omgang benadrukt, werd unaniem aangenomen na verschillende werksessies en overleg in de raad.

Tot slot werd de motie ‘zonder geld geen gemeente’ besproken, waarbij de gemeenten zich zorgen maken over toekomstige financiële uitdagingen. De motie, die het nieuwe kabinet oproept om gemeenten voldoende middelen te geven voor hun taken, werd eveneens unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Aalsmeer.

Gepubliceerd: 18 maart 2024

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×