Besluitvorming en integriteit domineren gemeenteraadsagenda

Aalsmeer – Op dinsdag 5 maart 2024 kwam de commissie Ruimte bijeen om te discussiëren over cruciale agendapunten voor de gemeenteraad van Aalsmeer. Een belangrijk onderwerp was het Bestemmingsplan Waterfront, inclusief de gewijzigde ligging van het beschermd dorpsgezicht. Een aantal fracties, waaronder Absoluut Aalsmeer en GroenLinks, drongen erop aan om de wijzigingen apart te bespreken voordat het plan naar de raadsvergadering op 14 maart gaat.

Een ander agendapunt betrof het Bestemmingsplan Green Park Aalsmeer deelgebied 2 Oost, waarbij zorgen werden geuit over geluidshinder en de groei van grote gebouwen. Deze kwestie zal ook verder worden behandeld op 14 maart.

Op donderdag 7 maart 2024 stond de commissie Maatschappij en Bestuur in het teken van integriteit. Na tal van werksessies werd een gedragscode en convenant over integriteit opgesteld. Deze documenten, die respectvolle omgang en zorgvuldige besluitvorming benadrukken, worden momenteel door de gemeenteraad besproken. De gemeente streeft ernaar om betrouwbare en integere volksvertegenwoordigers en bestuurders te hebben, wat essentieel is voor het vertrouwen en de geloofwaardigheid in het lokale bestuur.

De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken vindt u op de website van de gemeente Aalsmeer . Hier kunt u de vergadering terugkijken.

Gepubliceerd: 12 maart 2024

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×