Werkzaamheden aan rotondes Burgemeester Kasteleinweg

Aalsmeer – Om de verkeersveiligheid op de Burgemeester Kasteleinweg te verbeteren wordt de komende tijd de markering en de bebording op de rotondes aangepast. Daarmee wordt het voor automobilisten duidelijker dat fietsers in twee richtingen de rotonde oprijden. De indeling op de rotondes zelf wordt ook aangepast. Bij de rotonde bij de Dorpsstraat wordt de bocht voor fietsers die vanaf de Aalsmeerderbrug rechtsaf de Dorpsstraat in willen rijden aangepast. Op deze wijze beperken we de snelheid van de fietsers op de rotonde.

Vanaf het begin van de ingebruikname van de vernieuwde Burgemeester Kasteleinweg is de situatie al nauw in de gaten gehouden. Uit reacties van weggebruikers bleek dat de rotondes vooral voor automobilisten veel prikkels tegelijkertijd met zich meebrengen. Met deze aanpassingen wil de gemeente de overzichtelijkheid voor alle gebruikers van de rotondes vergroten.

Er wordt geprobeerd de overlast van de werkzaamheden voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Enige verkeershinder is desondanks niet te voorkomen. De resultaten van de werkzaamheden worden gemonitord en geëvalueerd. Indien nodig worden daarna nog verdere aanpassingen verricht.

 

 

Gepubliceerd: 5 maart 2024

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×