Aalsmeer stelt prioriteiten voor toekomst

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2025 op 22 mei aangeboden aan de gemeenteraad. Deze nota staat op 4 juli op de agenda, waarin de gemeenteraad richting geeft aan toekomstige plannen en budgetten. Belangrijke investeringen zijn onder meer een nieuw zwembad, verbeteringen aan de brandweerkazerne en vijf kunstgrasvelden. Tegelijkertijd moet Aalsmeer besparen door minder inkomsten van de Rijksoverheid.

Wethouder financiën, Sven Spaargaren, benadrukt de noodzaak van bewuste keuzes om de gemeente financieel gezond te houden. De gemeenteraad bespreekt op 4 juli ook herstelmaatregelen voor de Burgemeester Kasteleinweg en de Uiterweg, en een gedeeltelijke herinrichting van het Raadhuisplein.

Het college stelt verder voor de waterverblijfsbelasting te verhogen en de hondenbelasting af te schaffen, met een compensatie door de OZB te verhogen. Vanwege een vermindering van rijksbijdragen vanaf 2026, onderzoekt de gemeente de financiering van taken die in opdracht van de Rijksoverheid worden uitgevoerd. Het jaar 2023 werd afgesloten met een positief resultaat van €12 miljoen, dankzij late incidentele rijksbijdragen.

Foto: Wethouder Sven Spaargaren (Jean Haasbroek)

Gepubliceerd: 22 mei 2024 om 20:52 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×