Aalsmeerse gemeenteraad vergadert op 30 mei

Aalsmeer – Op donderdag 30 mei 2024 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad van Aalsmeer in de raadzaal van het raadhuis. Tijdens de vergadering wordt voorgesteld mevrouw M.J. Geisler (D66) te benoemen tot voorzitter van de commissie Ruimte, als opvolger van de heer Van der Zwaag (VVD).

De conceptjaarstukken 2023 en begroting 2025 van het Amstelland Meerlanden Overleg worden besproken. Het college stelt voor geen zienswijze te geven, maar bij de begroting van 2026 op besparingsscenario’s in te gaan.

De rekenkamer doet aanbevelingen voor de klachtbehandeling in Aalsmeer, waaronder periodieke evaluaties en het informeren van de raad over klantervaringen.

Verder wordt de voortgangsnota van de Metropool Regio Amsterdam 2023 gepresenteerd en het bestemmingsplan Uiterweg 358 besproken, waarin een oude woning wordt gesloopt en een nieuwe woning wordt gebouwd.

Ten slotte wordt de MRA Agenda 2025-2028 besproken, waarbij de raad een eigen reactie kan geven op gemiste zaken zoals de Uithoornlijn en de N231.

De raadsvergadering is donderdag live te zien en horen op TV Aalsmeer.

Gepubliceerd: 28 mei 2024 om 23:01 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×