Vergadering commissie Maatschappij & Bestuur

Aalsmeer – Op donderdag 16 mei vindt de oordeelsvormende vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur plaats in de raadzaal van Aalsmeer. Vanaf 20.00 uur staan op de agenda o.a. aanbevelingen van het rekenkameronderzoek en de MRA-agenda.

Rekenkameronderzoek Klachtbehandeling
Het rekenkameronderzoek door TwynstraGudde naar klachtenafhandeling door lokale overheden, inclusief de gemeente, onthult dat Aalsmeer tot 2021 gemiddeld tweemaal zoveel klachten ontving als vergelijkbare gemeenten. De discussie in de commissie richt zich op het verbeteren van het klachtenproces, gebaseerd op rekenkameraanbevelingen.

Gedragscodes voor Integriteit
Nieuwe gedragscodes voor burgemeesters en wethouders, naast bestaande codes voor de gemeenteraad, bieden concrete richtlijnen voor integriteitskwesties, waaronder het voorkomen van belangenverstrengeling en het handhaven van respectvolle omgang.

MRA
De voortgangsnota van 2023 van de Metropool Regio Amsterdam wordt besproken, evenals langetermijnambities, waarbij sommige Aalsmeerse belangen niet zijn opgenomen. De raad overweegt een eigen reactie naar de MRA te sturen.

Naast de hoofdpunten omvat de agenda ruimte voor college-updates, fractiemededelingen en regionale samenwerking.

U bent uiteraard van harte welkom in de raadzaal om de vergadering bij te wonen. De vergadering is ook live te volgen via TV Aalsmeer op  kanaal 12 van Caiway of kanaal 1389 van KPN.

Gepubliceerd: 14 mei 2024

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×