Nadrukkelijke oproep voor vergadering over Luchtvaartzaken

Aalsmeer – Dinsdagavond 11 juni om 20.00 uur vergadert de commissie Luchtvaartzaken van de gemeenteraad van Aalsmeer. De commissie wil graag weten wat er leeft onder de Aalsmeerders en nodigt bewoners, organisaties en bedrijven uit om in deze vergadering hun standpunt over de leefomgeving te delen. Ze roept inwoners nadrukkelijk op te komen inspreken.

Commissie Luchtvaartzaken
Aalsmeer heeft een unieke band met Schiphol, zowel in positief als in negatief opzicht. Vanuit dat oogpunt houdt deze commissie zich bezig met zaken zoals een gezonde leefomgeving en vermindering van overlast. Voorzitter is Ronald Fransen (GroenLinks) en vice-voorzitter is Gerard Winkels (CDA). De commissie vergadert minimaal vier keer per jaar openbaar.

Presentatie boek Leven onder het Luchtruim
Journalist en stadsonderzoeker Tijs van den Boomen en fotograaf Theo Baart doen al jaren onderzoek in de regio van Schiphol, een gebied dat op slot zit door de aanwezigheid van de luchthaven. Dit project leidde tot het boek ‘Leven onder het Luchtruim’. Het boek, met vele reportages en fietsroutes, laat kansen zien en daagt lezers uit er zelf op uit te gaan en het leven onder het luchtruim te ontdekken. Van den Boomen en Baart presenteren het boek en hun ideeën tijdens de vergadering en willen hiermee de basis leggen voor een publiek debat over een luchthaven die in evenwicht is met haar omgeving.

Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)
Er is eerder onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van Schiphol voor Aalsmeer. Er is nu behoefte aan een update van dit onderzoek. In de commissie zal gesproken worden over de invalshoek, het tijdspad en de reikwijdte van de update.

Laat uw stem horen over uw leefomgeving
De commissie nodigt inwoners, organisaties en bedrijven uit hun stem te laten horen over hun leefomgeving en de invloed van Schiphol. Uw inbreng heeft invloed op het beleid dat Aalsmeer richting Schiphol zal voeren. Insprekers krijgen 5 minuten de tijd voor hun verhaal. Als er zich heel veel insprekers melden zal de commissie een aparte bijeenkomst organiseren om iedereen te kunnen horen.

Meepraten, meekijken en meer weten?
Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om in te spreken en bijvoorbeeld te vertellen over hun eigen ervaringen. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht kunt u zich tot dinsdag 11 juni 12.00 uur melden bij de griffie via de mail (griffie@aalsmeer.nl).

U bent uiteraard van harte welkom in de raadzaal om de vergadering bij te wonen. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken vindt u op de website. Hier kunt u de vergadering live of achteraf kijken.

Gepubliceerd: 3 juni 2024 om 15:56 uur, geschreven door Mandy van der Zwaard

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×