Risico op natuurbrand in Kennemerland neemt toe

Kennemerland e.o. – Veel Aalsmeerders wandelen vaak in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Deze vallen onder Kennermerland en ondanks het natte voorjaar is het risico op natuurbranden in deze regio toch al weer toegenomen. De grond, planten en bomen in de duingebieden zijn erg droog. Deze uitdroging zorgt voor een verhoogde kans op natuurbranden. Hoe droger de periode, hoe groter het risico op brand. Wat kun je als bezoeker zelf doen om een brand in de natuur te voorkomen? En wat moet je doen bij een natuurbrand? Brandweer Kennemerland komt met tips!

Natuurbrandrisico
Een onoplettendheid kan al gauw zorgen voor een natuurbrand; een brand die zich, zeker in een droge periode, snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen. En dat kan gevaarlijk zijn voor mens en dier. Op de website www.natuurbrandrisico.nl zie je hoe groot het actuele risico op een natuurbrand in jouw regio is.
Momenteel zit Kennemerland in fase 2.  Fase 2 geeft aan dat de kans op een natuurbrand aanwezig is. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook om de medewerking van recreanten om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Tijdens deze fase kun je nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik je gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112.

Wat kun je doen om op een natuurbrand te voorkomen?
Wees altijd voorzichtig met vuur. Maak in droge periodes geen open vuur!  Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Hierbij nog een paar extra tips om goed voorbereid de natuur in te trekken en de kans op natuurbranden te verkleinen:
– Parkeer je auto niet buiten de daarvoor bestemde plekken. De onderkant van de auto kan heet zijn en in hoog en droog gras brand veroorzaken.
– Parkeer je (bak-)fiets of brommer zo dat deze geen toegangswegen voor hulpdiensten blokkeert.
– Houd je aan de toegangsregels en ga niet van wegen en paden af.
– Help mee door foto’s / films te maken als je een situatie niet vertrouwt of door locatie, persoonskenmerken of bijvoorbeeld een kenteken te onthouden en door te geven.

Wat kan ik doen bij een natuurbrand?

Hierbij enkele belangrijke tips voor het geval je in de natuur toch te maken krijgt met brand:
– Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand. Indien mogelijk naar de openbare weg.
– Blijf uit de rook. Rook is namelijk altijd ongezond.
– Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand je inhaalt.
– Help andere mensen en kinderen om naar een veilige plek, zoals een openbare weg of groot verhard terrein, te komen.
– Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven. Kijk in je omgeving of er herkenningspunten zijn zoals straatnaamborden of een nummer van een ANWB paddenstoel. Of kijk naar de unieke cijfer en lettercombinatie die op alle zitbankjes staan en geef die door aan de meldkamer.

Foto: Pexels

Gepubliceerd: 25 juni 2024 om 20:53 uur, geschreven door Mandy van der Zwaard

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×