Vragen beantwoorden niet eenvoudig voor gemeente Aalsmeer

Aalsmeer – Uit een jaarlijks onderzoek van klantcontactbeheerder Pricon blijkt dat gemeente Aalsmeer snel reageert op vragen. Je krijgt een ontvangstbevestiging en binnen de door de overheid gestelde tijdspanne van twee dagen, krijg je antwoord. De vraag die werd ingestuurd voor het onderzoek ging over zorgverlening aan een oudere tante. Dat valt onder het zorgloket en zij zijn – zo blijkt dus – snel met hun reactie.

Alleen Utrecht slechter
Verder staat er te lezen in het onderzoek dat van alle Noord-Hollandse gemeenten slechts 77 procent op tijd antwoord geeft op een eenvoudige vraag. In de e-mailgedragslijn voor overheden is bepaald dat gemeenten binnen twee werkdagen antwoord moeten geven op een eenvoudige vraag. Alleen de gemeenten in de provincie Utrecht doen het dit jaar slechter.

Eenvoudige vragen
Maar wat zijn eenvoudige vragen? Hoeveel verenigingen telt Kudelstaart? Waarvoor zijn de werkzaamheden aan de Zwarteweg en hoelang gaat dat nog duren? Kan er overleg zijn met de wethouder over het parkeerbeleid? Deze vragen vallen blijkbaar niet in de categorie ‘eenvoudig’ want sommigen wachten al vanaf maart dit jaar op antwoord.

Regels van de overheid niet nagekomen
Op de website van de overheid overheid.nl staat het volgende te lezen: Bij de afhandeling van e-mail wordt onderscheid gemaakt naar eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, vergunningprocedures, etc. Dit soort vragen dient binnen twee dagen te worden afgehandeld.

Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. In ieder geval wordt de afzender binnen 10 werkdagen geïnformeerd over de verwachte afhandelingstermijn. Wanneer een overheidsinstantie voorziet dat een toegezegde afhandelingstermijn niet kan worden nagekomen, stelt zij de afzender hiervan direct op de hoogte en geeft een nieuwe termijn af.

Conclusie
Mag hieruit de conclusie getrokken worden dat het te moeilijke vragen zijn? Of ligt het aan het feit dat ze door de pers gevraagd worden en niet de moeite waard bevonden worden om te beantwoorden? Zijn het vragen waar liever geen antwoord op gegeven wordt? Of is het antwoord niet zo eenvoudig? De vraag is misschien meer of een onderzoek gebaseerd op één mail wel representatief genoeg is.

Foto: Pexels

Gepubliceerd: 21 juni 2024 om 10:00 uur, geschreven door Mandy van der Zwaard

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×