Buitenruimte en strategiebepaling Schiphol in raadsvergaderig

Aalsmeer – Donderdag 11 juli 2024 vergadert de gemeenteraad van Aalsmeer. De vergadering begint om 20.00 uur, in de raadzaal van het raadhuis. Op de agenda staan onder andere het Meerjarenprojectplan Buitenruimte en de strategiebepaling inzake luchthaven Schiphol. Inwoners zijn van harte welkom om de vergadering te volgen vanaf de publieke tribune.

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027
Het doel van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (MPP) is om de kwaliteit van de openbare ruimte op orde te houden en te verbeteren. Het gaat daarbij om het onderhoud, de vernieuwing en de herinrichting van wegen, verlichting, kunstwerken, groen, water, spelen en riolering. Het MPP biedt een doorkijkje naar maatregelen die de komende jaren noodzakelijk en wenselijk zijn, met daarbij een planning en grove financiële doorrekening.

Strategiebepaling gemeente Aalsmeer inzake luchthaven Schiphol
Aalsmeer heeft een unieke positie in het luchtvaartdebat. Aalsmeer is namelijk de enige gemeente in Nederland die overlast ondervindt van in elk geval 3 start- en landingsbanen: de Aalsmeerbaan, de Zwanenburglaan en de Kaagbaan. Verder kunnen ook de Buitenveldertlaan en de Polderbaan zorgen voor geluid in Aalsmeer. Daarnaast wordt steeds vaker de Oostbaan als volwaardige start- en landingsbaan ingezet. En ook het proefdraaien op Schiphol-Oost zorgt voor geluidsoverlast. Kortom, het is in en boven Aalsmeer nooit stil.

De overheid is, naar aanleiding van de rechtszaak van de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), gesommeerd om de belangen van inwoners voorop te stellen. Met deze strategiebepaling wil de gemeente Aalsmeer inzetten op:

Vermindering van geluid
Zolang er geen stille(re) vliegtuigen zijn moet het aantal vluchten omlaag;
Het aantal vluchten in de nachtelijke uren (23.00 uur tot 07.00 uur) moet terug naar nul;
Er mag geen verschuiving van vluchten naar de avond plaatsvinden: van 19.00 uur tot 23.00 uur is immers de nacht van de kinderen.

Uitstoot
Zolang er geen schone(re) vliegtuigen zijn moet het aantal vluchten omlaag.

Grond- en watervervuiling
Aalsmeer streeft naar een onderzoek naar de huidige vervuiling met een plan van aanpak om de situatie te verbeteren.
De kern van de voorgestelde strategie is dat gezondheid op de weegschaal van Aalsmeer altijd het zwaarst zal wegen.

De gemeenteraad bespreekt donderdagavond de strategiebepaling, evenals het voorstel om 150.000 euro te reserveren om diverse onderzoeken te kunnen (laten) doen.

Meekijken en meer weten?
U bent uiteraard van harte welkom in de raadzaal om de vergadering bij te wonen. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken vindt u op de website. Hier kunt u de vergadering live of achteraf kijken. Wilt u meer informatie over de activiteiten van de gemeenteraad? Volg gemeenteraadaalsmeer op Instagram en/of abonneer u op de digitale nieuwsbrief

Foto: Gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 9 juli 2024 om 16:44 uur, geschreven door Mandy van der Zwaard

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×